MŽP přináší český překlad hlavních závěrů Globální hodnotící zprávy o biologické rozmanitosti

MŽP přináší český překlad hlavních závěrů Globální hodnotící zprávy o biologické rozmanitosti

Současný způsob využívání přírody vede k její degradaci. Dokonce v takovém rozsahu, že negativně ovlivňuje téměř všechny přínosy přírody lidem, které jsou pro společnost životně důležité, shrnuje Globální hodnotící zpráva o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách vydaná Mezivládním vědecko-politickým panelem pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES). Ta se stala jedním z nejcitovanějších zdrojů na nedávno proběhlém Summitu OSN o biologické rozmanitosti při 75. zasedání Valného shromáždění OSN, který se konal na konci září 2020 v NYC.

„Zpráva Mezivládního panelu hovoří o stavu přírody v celosvětovém měřítku, nicméně velmi snadno můžeme její závěry uplatnit i u nás. Chceme-li do budoucna přírodu chránit nejen kvůli ní samé, ale i kvůli nepostradatelným službám a přínosům, které nám poskytuje, je potřeba, abychom se všichni zasadili o změnu k udržitelnému využívání naší krajiny a životního prostředí. Závěry zprávy vyvolaly velký ohlas po celém světě, a proto jsme se rozhodli zprostředkovat české veřejnosti jejich překlad,“ vysvětluje ministr Brabec.

Mezi většinou nenahraditelné přínosy patří nejen přírodní zdroje, které lidstvo využívá jako potraviny, energii či léčiva, ale také například přírodní procesy, které regulují klima, zajišťují kvalitu ovzduší, vody a půdy. Tempo, jakým se stav přírody zhoršuje, se v posledních letech zrychluje a významně k němu přispívá lidstvo svou činností. Přístup současné civilizace k přírodě je dlouhodobě neudržitelný.

I když je zpráva poměrně alarmující, pokud jde o současný stav planety, nabízí také východisko do budoucna. Podle vědců je možné přírodu chránit, obnovovat a udržitelným způsobem využívat, a současně přitom dosáhnout dalších cílů, jež si společnost celosvětově klade. Je k tomu ovšem třeba zásadního obratu směrem k udržitelnosti na hospodářské, společenské i politické úrovni.

Česká republika si je vědoma významu biologické rozmanitosti i sdílené odpovědnosti všech států v celosvětovém úsilí o její zachování. Na doprovodné akci na vysoké úrovni, která se konala dne 28. září při 75. zasedání Valného shromáždění OSN, se ČR prostřednictvím předsedy vlády Andreje Babiše připojila k tzv. závazku hlav států a vlád pro přírodu. Ten spojuje již více než 70 zemí ze všech kontinentů a vyjadřuje společnou ambici hledat účinné řešení krize, jež je s úbytkem biodiverzity spojena.

Elektronickou publikaci shrnující hlavní závěry Globální hodnotící zprávy, rozsáhlé vědecké studie vydané v roce 2019 Mezivládním vědecko-politickým panelem pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) naleznete zde:

Kontakt
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz