Ministři životního prostředí V4, Bulharska a Rumunska jednali o klimatické politice EU

Ministři životního prostředí V4, Bulharska a Rumunska jednali o klimatické politice EU

18. června 2020 se uskutečnila videokonference ministrů životního prostředí zemí V4, Bulharska a Rumunska. Jednání, které vedl náměstek ministra Vladislav Smrž, nahradilo zasedání ministrů plánované na květen letošního roku a zrušené v souvislosti s pandemií COVID-19.

Zástupci V4, Bulharska a Rumunska diskutovali zejména o nové evropské strategii Zelená dohoda pro Evropu, která má zajistit udržitelnost hospodářství EU přeměnou klimatických a environmentálních výzev na příležitosti tak, aby tento přechod byl inkluzivní a spravedlivý pro všechny členské státy. Pohledy všech zúčastněných zemí na klimatickou politiku EU jsou poměrně blízké. Debata se vedla i o oběhovém hospodářství a obnově v návaznosti na pandemii COVID-19.

„Česká republika i nadále podporuje dlouhodobý evropský cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Vzhledem k tomu, že stále neznáme plný rozsah ekonomických a sociálních dopadů na členské státy, který se navíc bude v jednotlivých zemích lišit, považuje ČR za nezbytné oddělit diskuzi o přípravě podpůrných opatření na oživení ekonomiky od diskuze o dalším navyšování klimatických cílů. EU by rovněž měla zohlednit vliv pandemie při provádění všech navrhovaných ambiciózních kroků, obsažených v Zelené dohodě,“ uvedl náměstek Smrž.

Na závěr jednání náměstek Smrž představil výstupy z akcí pořádaných Ministerstvem životního prostředí pod záštitou českého předsednictví ve V4. Své plány přiblížilo také Polsko, které po České republice přebírá štafetu V4 předsednictví. Mezi prioritní oblasti Polska v oblasti životního prostředí bude patřit prevence sucha, mezinárodní klimatické vyjednávání a opatření k přizpůsobení se na změnu klimatu.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz