Konference Změna klimatu v ČR – mitigace a adaptace

Konference Změna klimatu v ČR – mitigace a adaptace

Jakým způsobem k ochraně klimatu i k negativním dopadům klimatické změny přistupuje Česká republika, Slovensko nebo Velká Británie, bude hlavním tématem mezinárodní konference Změna klimatu - mitigace a adaptace. Tu můžete 17. září sledovat online.

Svět, Evropa i Česká republika stojí na prahu rozhodnutí, jakým způsobem přistoupí v následujících letech k ochraně klimatu. Akcelerace opatření, která sníží dopady lidské činnosti na klima a tím i nárůst globální teploty, je podle vědců, studentů i části světové politické reprezentace nezbytná pro zachování budoucnosti naší i příštích generací.

V rámci celodenního programu se bude diskutovat např. cíl uhlíkové neutrality Evropy a ČR v roce 2050 a to, zda a jak jej lze opravdu dosáhnout, postoj států ke klimatické změně před očekáváným klimatickým summitem v New Yorku nebo třeba konkrétní opatření zaměřená na přizpůsobení se a zvýšení odolnosti v krajině, ve městech a obcích.

Konferenci pořádá Ministerstvo životního prostředí pod záštitou předsedy vlády Andreje Babiše a ministra Richarda Brabce 17. září 2019 na půdě Poslanecké sněmovny ČR. Program bude probíhat od 8:35 do 16:00.

 

 

Prezentace přednášejících

1. blok: Scénáře změny klimatu a národní klimatická perspektiva

1) RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.: Změna klimatu - čísla a fakta (PDF, 1,8 MB)

2) Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D.: Politika ochrany klimatu ČR a výzvy 2050 (PDF, 1,2 MB)

3) Ing. et Ing. René Neděla: Energetika a doprava (PDF, 0,4 MB)

4) Ing. Norbert Kurilla, PhD.: Nízkouhlíková strategie Slovenska (PDF, 1 MB)

5) Richard Millar: Uhlíková neutralita - příspěvek Velké Británie k zastavení změny klimatu (PDF, 1,3 MB)

2. blok: Mezinárodní pohled a pohled stakeholderů na výzvy 2050

6) Matthias Duwe: Mitigace v EU a ve světě a v duchu nadcházející UN Klima-konference v New Yorku (PDF, 2,8 MB)

7) Ing. Daniel Beneš, MBA: Pozice svazu průmyslu a dopravy (PDF, 2,2 MB)

8) Jan Rovenský: NGOs (PDF, 2,6 MB)

3. blok: Adaptace na změnu klimatu a její dopady

9) Mgr. Richard Brabec: Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (PDF, 9,1 MB)

10) doc. Ing. David Stránský, Ph.D.: Města / municipality (PDF, 1,9 MB)

11) prof. Ing. Petr Sklenička, CSc: Zemědělství (PDF, 10, 8 MB)

12) prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.: Lesní hospodářství (PDF, 7,4 MB)

13) RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.: Voda / sucho (PDF, 2,9 MB)

 

Kontakt pro média:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 534, 267 122 835
E-mail: tiskove@mzp.cz