Ministr Brabec jednal s rakouskou ministryní

Ministr Brabec jednal s rakouskou ministryní

Ministr životního prostředí Richard Brabec se dnes setkal s ministryní pro udržitelnost a turismus Spolkové republiky Rakousko Marií Patek. Hlavními tématy jejich jednání byla diskuse k vydání souhlasného stanoviska EIA pro záměr výstavby nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany jaderná energetika a také přeshraniční šíření kůrovce.

Rakousko se dlouhodobě staví proti jaderné energetice a svou politikou prosazuje udržitelné zdroje energie. Vydání souhlasného stanoviska EIA k dostavbě Dukovan tudíž vyvolalo u našich sousedů hlasité reakce. Česká strana rakouské kolegy ujistila, že při procesu EIA byla vypořádána všechna obdržená vyjádření, včetně rakouských, a také, že se veškeré relevantní připomínky do podmínek stanoviska EIA promítly. Ministr Brabec rakouské kolegy rovněž ujistil, že ani prodloužení chodu stávajících bloků v Dukovanech, ani výstavba bloků nových, nijak neohrozí rakouské obyvatelstvo.

Druhým bodem jednání byla kůrovcová kalamita, která aktuálně v extrémní míře postihuje vybraná území Rakouska i ČR. Šíření kůrovce probíhá i v oblasti česko-rakouského pomezí (např. ORP Dačice a Jindřichův Hradec) a také omezeně přes území Národního parku Šumava. V červnu tohoto roku byla dohodnuta s radou národního parku nová zonace NP Šumava, která stanoví podél česko-rakouské hranice pruh přírodě blízké zóny a umožní tak provádět opatření proti šíření kůrovce do Rakouska. Vyhláška vymezující novou zonaci by mohla nabýt účinnosti již od ledna 2020. Rakousko je tomuto kroku nakloněno a chystá se jej podpořit společným prohlášením ministrů o zřízení nové zonace na území národního parku Šumava.

I přes odlišnost názoru na jadernou energetiku si obě země snaží vycházet vstříc a shodly se na velmi dobrých vzájemných vztazích. Jejich důkazem je každoroční jednání česko-rakouské pracovní skupiny pro životní prostředí, jehož další kolo proběhne v prosinci 2019 v Praze.

Kontakt pro média:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 534, 267 122 835
E-mail: tiskove@mzp.cz