Reakce ministra životního prostředí Richarda Brabce na informace zveřejněné serverem Týden.cz

Reakce ministra životního prostředí Richarda Brabce na informace zveřejněné serverem Týden.cz

Server Týden.cz zveřejnil včera informace o policejním šetření v souvislosti se jmenováním Erika Geusse ředitelem České inspekce životního prostředí koncem roku 2014. Uveřejňujeme reakci ministra životního prostředí Richarda Brabce, který v roce 2014 Erika Geusse do funkce jmenoval, na serverem zveřejněné informace.

Původní článek na serveru Týden.cz najdete zde: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/policie-na-stope-babisovu-ministrovi-porusil-brabec-zakon_368992.html.

„Na počátku listopadu roku 2014 jsem jmenoval Erika Geusse do funkce ředitele ČIŽP na základě otevřeného několikakolového výběrového řízení, které jsme na MŽP zahájili v polovině září 2014. Do výběrového řízení se přihlásilo 27 kandidátů. Hledal jsem zkušeného manažera i razantního člověka, který prověří dosavadní fungování České inspekce životního prostředí a přinese do její práce nové impulsy.

Ředitel Geuss byl do funkce jmenován zcela v souladu s tehdy platným zákonem o České inspekci životního prostředí, kdy ředitele jmenuje do funkce ministr životního prostředí, a to i bez nutnosti vypsat výběrové řízení. Pro maximální transparentnost výběru jsem však zvolil veřejné výběrové řízení právě proto, aby nikdo o výběru vítězného kandidáta nemohl pochybovat. Erik Geuss již jako ředitel ČIŽP učinil v průběhu roku 2015 několik personálních i organizačních změn. V jejich důsledku někteří bývalí zaměstnanci inspekce začali vzápětí zpochybňovat své odvolání a následně i proces jmenování E. Geusse, a to s odvoláním na možný konflikt s platností nového zákona o státní službě (který ovšem nabyl účinnosti až 1. ledna 2015). V létě roku 2015 pak podali na různé instituce řadu podnětů k přezkoumání zákonnosti jmenování Erika Geusse do funkce.

MŽP má k dispozici několik právních posudků, které jednoznačně potvrzují procesní správnost postupu ministerstva při jmenování Erika Geusse do funkce podle zákona o ČIŽP (a nikoliv dle zákona o státní službě) na podzim 2014 a jsou podle nás zcela nezpochybnitelné.

Navíc, Erik Geuss také znovu obhájil svojí pozici ředitele v novém výběrovém řízení, které vypsalo ministerstvo vnitra dle zákona o státní službě v srpnu 2015. Do tohoto výběrového řízení se přihlásili 4 kandidáti. Ředitele ČIŽP jmenoval do pozice státní tajemník ministerstva životního prostředí Jan Landa s účinností od 18. ledna 2016. Podle zákona o státní službě musí být pozice vedoucích všech rezortních organizací všech ministerstev, které jsou služebními úřady, povinně „přesoutěženy“ do poloviny letošního roku.

Důvodem, že se o čistě procesní postup výběru ředitele ČIŽP v roce 2014 zajímá útvar odhalování korupce a finanční kriminality je skutečnost, že tento útvar je povinen zabývat se podněty na vysoké státní úředníky, aniž by měly jakoukoliv souvislost s případným podezřením na korupci, finanční kriminalitu či jiné závažné trestné činy. MŽP předložilo všechny nezbytné dokumenty, které dle našeho názoru jednoznačně prokazují, že jmenování ředitele České inspekce životního prostředí proběhlo zcela v souladu s tehdy platnou legislativou.“

Richard Brabec, ministr životního prostředí