Poslední číslo Věstníku MŽP tohoto roku právě vychází

Poslední číslo Věstníku MŽP tohoto roku právě vychází

Ministerstvo životního prostředí vydává na svých webových stránkách prosincové číslo Věstníku MŽP. Obsahem 10. částky je:

  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04: Aktualizace 2020
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.