Říjnové číslo Věstníku MŽP právě vychází

Říjnové číslo Věstníku MŽP právě vychází

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP.

Obsahem 8. částky je:

  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek - Rabštejn
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek - Louky pod Palcířem
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07: Aktualizace 2020
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.