Věstník MŽP právě vychází

Věstník MŽP právě vychází

Ministerstvo životního prostředí vydává na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP.

Červencové číslo obsahuje:

  • Sdělení odboru geologie a odboru legislativního MŽP k ustanovení § 3 odst. 1 až 3 geologického zákona
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokalit
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.