MŽP vydalo další číslo Věstníku

MŽP vydalo další číslo Věstníku

Na svých webových stránkách vydalo Ministerstvo životního prostředí nové číslo Věstníku MŽP.

Obsahem červnového čísla je Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o vyhlášení přírodní památky Mrzínov a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.