MŽP vydává nové číslo Věstníku

MŽP vydává nové číslo Věstníku

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP.

Obsahem březnového čísla je:

  • Národní program monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky Jindřichova skála a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.