Reakce MŽP na výzvu Jihočeského kraje k pozdržení vyhlášky o zonaci Národního parku Šumava

Reakce MŽP na výzvu Jihočeského kraje k pozdržení vyhlášky o zonaci Národního parku Šumava

Pozdržení vydání vyhlášky o zonaci by bylo nezodpovědné vůči všem, kteří souhlasili s novou zonací NP Šumava a dohodli se na ní zcela podle zákonných pravidel v Radě Národního parku Šumava. Především by to bylo nezodpovědné vůči obcím, které počítají s tím, že na zonaci budou navazovat další kroky jako projednání klidových území a například i na ně navázané zpřístupnění dalšího nádherného kusu šumavské přírody - hraničního přechodu Modrý sloup.

Zdržování, které nemá žádnou oporu v legislativě, by tak především dopadlo právě na obce, na turisty nebo i na Správu národního parku, která pečuje o lesy v NP. Už opakovaně jsme se vyjádřili, že projednání zonace NP Šumava, respektive ve všech parcích, proběhlo zcela v souladu se zákonem, respektive zonace byla projednána dokonce nad rámec povinností vyplývajících ze zákona.

Žaloba Jihočeského kraje je tedy dle našeho názoru zcela nedůvodná, nestojí na reálných argumentech ani pravdivých tvrzeních a zjevně jde jen o vyvolání mediálního zájmu ze strany kraje, což i v textu žaloby sám kraj připouští.

Nová zonace, která je v souladu se všemi zákonnými požadavky, byla schválena naprostou většinou členů Rady Národního parku Šumava, včetně velké většiny dotčených obcí. Do regionu přinese na dlouhou dobu tolik potřebnou stabilitu a představuje jasná pravidla pro všechny subjekty na české straně Šumavy, ale i pro přeshraniční spolupráci se sousedním národním parkem Bavorský les i partnery na rakouské straně.

Například právě rakouská ministryně pro udržitelnost a turismus požádala na nedávném společném jednání přímo ministra Brabce, aby MŽP dokončilo legislativní proces a vydalo vyhlášku o zonaci co nejdříve.

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz