Letní vydání Věstníku MŽP právě vychází

Letní vydání Věstníku MŽP právě vychází

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP.

Obsahem červencového čísla je:

  • Metodický pokyn MŽP k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.