Informace ke zveřejněnému případu zadržení chráněných úhořů na pražském letišti

Informace ke zveřejněnému případu zadržení chráněných úhořů na pražském letišti

Celníci na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyni odhalili v zavazadlech tzv. úhoří monté, tedy mladé jedince úhoře do osmi centimetrů délky. Ty se snažila vyvézt pravidelnou linkou Praha – Paříž – Hanoj pětačtyřicetiletá cizinka. Na neobvyklý obsah tří kufrů upozornila rentgenová kontrola, která ukázala velké množství organického materiálu. Při fyzické kontrole celníci objevili 36 sáčků naplněných vodou s živočišným obsahem. Celková hmotnost sáčků i s živočichy činila 39,6 kilogramů.

Celníci odhalili pašované živočichy v sobotu 5. 1. 2019. Ve třech kufrech našli celkem 18 kilogramů úhořího monté. Způsob provedení ukazuje na mezinárodní skupinu pašeráků, která používá stejný postup jako v jiných zemích. Na základě informací z Česka byl s podobnou zásilkou zadržen kurýr také ve Francii.

Inspektory České inspekce životního prostředí, kteří na případu s celníky spolupracovali, bylo určeno, že se jedná o úhoří „monté‟ úhoře říčního (Anguilla anguilla). Tento druh je zařazen na seznamu chráněných živočichů podle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Bezprostředně po záchytu v pražském letišti bylo přibližně 70.000 jedinců dočasně umístěno do akvária Výzkumného ústavu vodohospodářského (VÚV). Vzhledem k tomu, že došlo k okamžitému zabavení zachyceného monté ze strany České inspekce životního prostředí, čímž připadlo do majetku státu, začalo neodkladně konat i Ministerstvo životního prostředí, které je dle zákona povinno se o zabavené ohrožené druhy živočichů postarat.

Během několika málo hodin došlo k dohodě mezi ministerstvem a Českým rybářským svazem, který je schopen zabavené úhoří monté odchovat a následně vypustit do českých řek. Na základě uzavřené darovací smlouvy pak byly zadržené exempláře převedeny do správy Českého rybářského svazu, který během jarních měsíců odchoval a v souladu s managementovým plánem na ochranu úhoře říčního následně vypustil do českých řek.

„Většina ze zabaveného úhořího monté byla vypuštěna v průběhu dubna, zbývající jsou vypouštěni v těchto dnech. Díky rychlé a efektivní spolupráci příslušných orgánů státní správy a Českého rybářského svazu tak byla celá situace vyřešena tak, že došlo k záchraně vzácných živočichů a zároveň k posílení populace úhoře říčního v českých tocích,“ dodal náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

Trestní kauza stále probíhá, jedná se o mezinárodní skupinu působící ve více státech. Podobné záchyty proběhly v Německu, Švýcarsku a Francii, dále tak probíhá mezinárodní spolupráce ve vyšetřování.

Obecně k problematice úhořího monté:

 • jedná se v současné době o nejzávažnější nelegální obchod s ohroženými druhy na území Evropy, který má přímý dopad na populaci úhoře i na území ČR
 • pravidelné záchyty úhořího monté v posledních letech v Evropě (hlavně Španělsko)
 • sezóna cca od října do června, úhoři migrují z Atlantiku do evropských řek
 • nejsilnější tah kolem novoluní, kdy je i nejčastější aktivita pytláků na řekách
 • kromě regulovaného legálního lovu (menší část ve formě masa na trh, větší část na vypuštění do řek) i nelegální – snaha o vývoz do Asie, kde je obrovská poptávka a spousta akvakultur, kde jsou úhoři během 6 měsíců vykrmeni do jateční velikosti (500 g)
 • úhoře není možné uměle odchovat, proto všichni úhoři na trhu pochází z volné přírody
 • za posledních cca 30 let pokles stavu úhořů o 90 %
 • jde o velmi výnosný obchod s nízkým rizikem odhalení
 • od roku 2009 je úhoř říční zařazen do přílohy II Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a rovněž přílohy B k nařízení Rady (ES) č. 338/97
 • od 2010 platí zákaz vývozu úhoře říčního z EU, členské státy EU musely přijmout národní plány managementu úhoře říčního
 • 30. 10. 2018 (začátek sezony úhořů) ČIŽP požádala Celní správu o zavedení opatření na kontrolu cestujících i podaných zavazadel v souvislosti s možným pašováním úhořů přes Letiště V. Havla v Praze

Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz