Další mezinárodní projekty pomohou obcím a městům s ochranou klimatu

Další mezinárodní projekty pomohou obcím a městům s ochranou klimatu

Před několika dny byla otevřena výzva k podání žádosti v projektu „Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu“. Projekt je zaměřen na města a obce v České republice hledající řešení pro trvalou udržitelnost a také na jejich propojení s evropskými kolegy z Německa, Portugalska, Řecka, Polska a Rumunska. Žádat o dotaci lze do 27. 7. 2018. Projekt potrvá do roku 2021.

Díky společnému vzdělávání, propojení a poradenským službám šitým na míru získají zástupci měst a obcí technické a další znalosti a dovednosti v oblasti udržitelného rozvoje. Díky nim budou moci připravit, zlepšit a vybudovat opatření pro hospodářství s nízkými emisemi.

Jak lze dosáhnout energetických úspor ve školách, domácnostech a podnicích? Jak může udržitelná mobilita přispět k vyšší kvalitě života? Jak spolu souvisí ochrana klimatu a investice zaměřené na budoucnost? Jaká opatření mohou vést k tomu, že budeme dýchat čistší vzduch? Jak může místní výroba energie z obnovitelných zdrojů podpořit regionální ekonomiku a snížit dovoz energie? Těmito a podobnými otázkami se bude po tři roky bdue projekt zabývat. Jednotlivá města a obce budou mít příležitost pracovat na řešeních vedoucích např. ke snížení účtů za energie ve školách s možností konzultací problémů s dalšími evropskými školami.

Jaké výhody z projektu mj. plynou pro města a obce?

· Nové impulzy pro rozvoj a přípravu projektů zaměřených na nízkoemisní hospodářství jednotlivých měst a obcí.

· Vzdělávání na pracovišti a poradenské služby pro rozvoj a realizaci konkrétních projektů, a to včetně oblasti techniky a financování

· Propojení s dalšími městy, obcemi a odborníky z Německa a dalších evropských zemí.

· Snížení emisí CO2 a spotřeby energie.

Příklady kritérií pro podání žádosti:

· Plánování nebo realizace závazků v oblasti mobility a dopravy, obnovitelné energie, energetické účinnosti, zmírnění energetické chudoby, vzdělávání, omezení znečišťování ovzduší, udržitelné plánování městského prostředí, atd.

· Nápady nebo konkrétní plány týkající se projektů zaměřených na nízké emise

· Školy, které se zajímají o projekty související s energetickými úsporami a ochranou klimatu

Více o projektu EUKI najdete zde.

Města a obce zveme k podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře na stránkách projektu EUKI do 27. července 2018: zde.

V případě dotazů kontaktujte Natálii Anisimovou ze společnosti SEVEn na telefonu: +420 224 252 115 nebo e-mailu: natalie.anisimova@svn.cz.

Kontakt pro média:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz