Ministři životního prostředí ČR a Polska se sešli v Krkonoších

Ministři životního prostředí ČR a Polska se sešli v Krkonoších

Při příležitosti letošního Dne Krkonoš se dnes setkali ministři životního prostředí Richard Brabec a Henryk Kowalczyk na krkonošské polské straně. Za účasti ředitelů správ krkonošských národních parků Andrzeje Raje a Robina Böhnische spolu hovořili především o ochraně přírody, spolupráci krkonošských národních parků, lesním hospodaření v chráněných oblastech v souvislosti s dopadem klimatické změny a bojem proti kůrovci.

Ministr Richard Brabec se svým protějškem probral i kvalitu ovzduší na česko-polských hranicích. Oba ministři si vyměnili přeshraniční zkušenosti s kotlíkovými dotacemi, podporou ekologizace veřejné dopravy či zateplování rodinných domů. Dále zmínili možnosti využití evropských fondů zejména pro ochranu ovzduší i v dalším rozpočtovém období EU, rozvoj elektromobility a vodíkového pohonu v dopravě či zlepšování kvality měření emisí na stanicích STK. Ministři Brabec a Kowalczyk mj. diskutovali i o systému odpadového hospodářství a zákazu skládkování.

Ředitele správ krkonošských národních parků poté za přítomnosti obou ministrů podepsali smlouvu o společném leteckém snímkování Krkonoš.

V závěru programu obou ministrů proběhlo i setkání zaměstnanců KRNAP a KPN. Jeho tématem byla především přeshraniční spolupráce a společné projekty.  Obě správy národních parků připomněly,  že krkonošské parky byly druhým přeshraničním parkem v Evropě,  který získal certifikát kvality spolupráce od Federace EUROPARC. V dnešní době právě krkonošské parky koordinují celoevropskou síť Transboundary Parks Network .

Kontakt pro média:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz