Věstník MŽP právě vychází

 Věstník MŽP právě vychází

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP.

Obsahem sedmé částky je:

  • Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.