Reakce MŽP na článek v Deníku: Poplatek za skládkování platí firmy a obce a nerovná se tzv. poplatku za černou popelnici

Reakce MŽP na článek v Deníku: Poplatek za skládkování platí firmy a obce a nerovná se tzv. poplatku za černou popelnici

Když Deník v titulku dnes zveřejněného článku uvádí, že se „Poplatek za popelnici zdraží. Někde až trojnásobně“, dopouští se notorické chyby. Poplatek za skládkování, který v dnešní době má ČR extrémně nízký, dokonce jeden z nejnižších mezi členskými státy EU, platí obce nebo firmy za tunu odpadu, který ukládají na skládku. Tzv. poplatky za odpady neboli za černé popelnice platí občané ročně obcím a jejich výši si určují obce, proto je jeho výše obec od obce mnohdy výrazně odlišná. Byť v ČR je nezbytné, aby se poplatek za skládkování odpadu postupně zvýšil, protože na jeho výši závisí míra recyklace, zvýšení poplatku za skládkování odpadu nemusí mít vůbec vliv na poplatek za "černou popelnici", pokud obec dobře třídí odpad.

Situace v ČR ve skládkování komunálních odpadů je alarmující, vloni skončilo 45,4 % komunálního odpadu na skládkách a přitom materiálově (recyklace a kompostování) jsme dokázali využít jen 37,5 %, za což může právě současný nízký skládkovací poplatek.

MŽP chce jít cestou postupného zvyšování skládkovacího poplatku a zároveň obce motivovat třídícími slevami. To znamená, že obce, které budou třídit a podporovat recyklaci, náklady na zvyšující se skládkovací poplatek nepocítí. Když se zvýší recyklace, poplatky za odpady se sníží. V připravované odpadové legislativě také podpoříme systém PAYT (Pay As You Throw), který umožňuje, aby lidé zaplatili pouze za odpad, který skutečně vyhodí do černé popelnice. Obce, které se pro něj rozhodnou, nastaví pro své občany motivační a spravedlivý systém. Díky zavedení systému PAYT mohou ročně za odpady ze své domácnosti platit méně než dnes.

Kontakt pro média:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz