Reakce MŽP na dnešní tiskovou zprávu Hnutí Duha

Jsme v šoku, jakým způsobem se tu vymáhají po státu peníze, jakým nátlakem. Organizace samy upozorňují na hospodaření se státními prostředky transparentním způsobem, a samy přitom chtějí naprosto netransparentně s těmito prostředky nakládat stylem: „státe dej nám peníze a nezajímej se o to, jak a na co je použijeme“.

Chceme, aby veřejné prostředky, které vynaložíme na osvětovou kampaň v oblasti zerowaste, budou na tuto kampaň také plně využity. 2,5 milionu korun z celkové částky dotace 3,5 milionu korun (jednalo se o druhý nejdražší projekt z výzvy) mají být využity na platy vedení a zaměstnanců Hnutí Duha a podmínky měly pouze zajistit, aby dotační prostředky plynuly opravdu jen do práce na zadané kampani v oblasti bezodpadového stylu života a odvedená práce naplňovala strategické dokumenty MŽP a Státní politiku životního prostředí, což je ostatně jedna ze základních podmínek poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Je to nepochopení této pilotní „kampaňové výzvy“ ze strany Hnutí Duha a jsme opravdu rozčarovaní, jakým způsobem Zelený kruh a Hnutí Duha toto komunikuje.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP
Mobil: 739 242 382
Tel.: 267 122 396
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz