Reakce na Kverulant.org: MŽP tisklo za poslední tři roky v průměru za 2,24 Kč, ne za 6,10 Kč!

Server Kverulant.org zveřejnil tento týden informace o cenách tisků ve státní správě. Základní informace získal od úřadů přes informační zákon 106/99, po kterých požadoval vyplnit tabulku, z jejíhož obsahu poté prostými výpočty došel k číslům, která mají prezentovat hodnotu nákladů na tisk jedné strany ve státní správě. Serverem zaslaná tabulka ovšem nebere v úvahu systém účtování služeb ve státní správě (a mnoho dalších aspektů) a serverem zveřejněná čísla jsou tak zcela zavádějící. Rozhodně je tomu tak u čísel prezentovaných ve vztahu k MŽP.

MŽP pořizuje část tisků dodavatelsky ve formě služby (odlišná rozpočtová položka), a to zejména u více stránkových a složitějších dokumentů. Cena této služby v sobě zahrnuje jak náklady na dodavatelské pořízení papíru, tonerů, cartridge a obdobného spotřebního materiálu, tak současně i za servis tiskáren. Do tabulky zaslané Kverulantem.org tak MŽP uvedlo v položce "servis" celkovou cenu za službu (tedy vč. papíru, tonerů atd.), v souladu s rozpočtovým zařazením.

Na základě serverem zveřejněných zavádějících informací jsme dle jednotlivých zaúčtovaných faktur rozčlenili celkovou fakturovanou částku za službu na jednotlivé položky – papír, tonery, cartridge a opravy/údržba tiskáren. Po doplnění těchto údajů do tabulky je výsledná částka za tisk jedné strany papíru na MŽP průměrně za poslední 3 roky naprosto odlišná než částka zveřejněná serverem Kverulant.org, jež je vypočtená na základě původně nejasně zadaných parametrů. Skutečná částka za tisk jedné stránky je na MŽP 2,24 Kč vč. DPH a je tak téměř shodná, respektive o 10 halířů nižší, než průměrná částka z let předchozích.

Server Kverulant.org jsme o skutečnostech již informovali a požadujeme, aby informace prezentované na svých stránkách upravil a informoval i příslušné úřady, kterým zveřejněné informace zaslal.