Setkání s mongolskou delegací

Setkání s mongolskou delegací

Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský přijal státního tajemníka mongolského Ministerstva životního prostředí a turismu Tsengela Tsegmida. Jednání se uskutečnilo na okraj VII. Česko-mongolské smíšené komise, která se v minulých dnech sešla v Praze. Environmentální spolupráce mezi ČR a Mongolskem probíhá dlouhodobě, a to zejména prostřednictvím projektů zahraniční rozvojové spolupráce. Obě strany se shodly, že do budoucna se nabízí navázat na tyto projekty především v oblastech hydrologie, geologie a odstraňování starých ekologických zátěží. Kromě podpory pokračujících aktivit rezortních organizací je MŽP připraveno podpořit rozvoj komerční spolupráce. České ekologické firmy mají v Mongolsku velmi dobré jméno a také cenné znalosti mongolského prostředí. Stěžejní oblastí spolupráce je i projekt „Návrat divokých koní“. V rámci zasedání VII. Česko-mongolské smíšené komise bylo podepsáno Memorandum o ochraně ohrožených druhů živočichů v Mongolsku mezi ZOO Praha a MŽP Mongolska.