Pomalu končí vegetační klid. Buďte k přírodě ohleduplní, kácení stromů raději naplánujte na pozdní podzim, radí MŽP

Pomalu končí vegetační klid. Buďte k přírodě ohleduplní, kácení stromů raději naplánujte na pozdní podzim, radí MŽP

Mrazivé počasí se pomalu loučí, stromy se připravují na rozkvět i olistění a ptáci začínají hnízdit. Krátí se tím čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, který obvykle trvá zhruba od začátku listopadu do konce března (s ohledem na nadmořskou výšku místa a další charakteristiky konkrétní lokality).

V souladu s ustanovením Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, doporučujeme provádět kácení dřevin zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Proto by obce, správci komunikací i všichni, kteří mají v plánu kácení dřevin v letošním roce, měli tyto plány přehodnotit tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na životním prostředí. Připomínáme, že stromy v krajině, ve městech a obcích mají svou nezastupitelnou úlohu (například retenční, protierozní nebo protihlukovou).

"Velmi mnoho stromů slouží na jaře jako zdroj potravy pro včely, jsou úkrytem pro hmyz, ptactvo a další živočichy. Znamená to, že odstranění stromů představuje vážný zásah do jejich života. Z praktického hlediska je při kácení listnáčů v době vegetačního klidu menší objem odpadu," dodává dendrolog Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Zdeněk Šípek.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz

Důležité informace k obecné ochraně dřevin:

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zde

Vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. zde.

V případě, že se člověk setká s nepovoleným nebo bezdůvodným kácením stromů, může kontaktovat přímo Českou inspekci životního prostředí ČR zde.