Tichá i velká, drahá i nezbytná. Dnes je Světový den vody

Tichá i velká, drahá i nezbytná. Dnes je Světový den vody

Už od roku 1993 je 22. březen Světovým dnem vody. Připomíná důležitost vody a potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji. Motto pro rok 2018 zní „Příroda pro vodu“. V ČR se koná hned několik akcí, díky kterým mohou zájemci navštívit jindy neveřejná místa spojená s vodou. Ve srovnání s Evropou patří spotřeba vody na obyvatele ČR k těm nejnižším, cena vodného a stočného u nás však neustále stoupá.

Sucho, povodně, znečištěné vodní toky. I to jsou důsledky znehodnocené půdy, která není schopna zadržovat vodu, a špatného lesního a vodního hospodářství. A řešení těchto problémů je nutné hledat v přírodě. Výsadba nových stromů, revitalizace údolních niv nebo obnova mokřadů zlepší přirozený koloběh vody, a tím i kvalitu života nás všech. Takový je stručný popis letošního motta „Příroda pro vodu“.

Na řadě míst ČR probíhají v těchto dnech při příležitosti Světového dne vody přednášky, odborné semináře, soutěže nebo dny otevřených dveří. V sobotu 24. března tak otevřou brány veřejnosti např. čistírny odpadních vod v Plzni a Českých Budějovicích. O 14 dnů později, v sobotu 7. dubna, bude k vidění podzemní vodojem Gigant v Hradci Králové. Další naplánované akce najdete zde.

„Já už jsem v minulosti několikrát zmínil, že z vody by se – podobně jako v Izraeli - měla stát věc nejvyššího veřejného zájmu. A kdy jindy to zdůraznit než v den, který patří právě vodě. Ale není to pochopitelně jen o tom dnešním dnu. Je to o dlouhodobém, strategickém a promyšleném přístupu, o který na MŽP soustavně usilujeme. Ať už snahou o ochranu vzácných podzemních vod, vypisováním dotačních programů typu Dešťovka nebo podporou vodních prvků v krajině, které mají ekostabilizační a retenční funkci,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministr Brabec v minulosti také opakovaně upozorňoval, že domácnosti – přestože s vodou šetří – platí za ni stále více. Od roku 2000 se denní spotřeba vody v domácnostech snížila z necelých 108 litrů na obyvatele na 88,3 litru na obyvatele v roce 2016. Snižování spotřeby vody stagnuje už více než 5 let, ostatně Češi už dosáhli na tzv. hygienické minimum. Nicméně cena vodného a stočného se zvyšuje neustále a v posledních třech letech přesáhla na mnoha místech i 100 Kč za kubík vody. V roce 2000 přitom cena vodného a stočného nedosahovala v součtu ani 40 Kč za kubík.

Vláda proto (přesně tak, jak slibovala ve svém programovém prohlášení) začíná s důslednou kontrolou cen vody. V připomínkovém řízení je v současné době návrh novely Zákona o DPH, který počítá se sníženou sazbou daně (z 15 % na 10 %) na vodné a stočné. „Snížením DPH o třetinu chceme nepříznivý trend zvyšování spotřebitelských cen zvrátit. Ministerstvo financí díky nástrojům cenové regulace a cenové kontroly v oblasti vodárenství zároveň disponuje nástroji, kterými ohlídá, že tento rozdíl nezůstane u vodárenských společností, jak se to stalo například v případě farmaceutických společností při snížení DPH na léky,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz