9. evropské regionální zasedání Ramsarské úmluvy právě začalo

9. evropské regionální zasedání Ramsarské úmluvy právě začalo

V pondělí 19. 3. bylo za účasti náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského a 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Zemánka zahájeno 9. evropské zasedání smluvních stran Ramsarské úmluvy o mokřadech.

V průběhu jednoho týdne budou národní zástupci pro Ramsarskou úmluvu, představitelé odborných institucí a nevládních organizací diskutovat o ochraně a rozumném využívání evropských mokřadů, o tom, jak zabránit jejich ubývání a destrukci, o projektech zaměřených na využívání mokřadů v Evropě, také o mokřadech v zemědělské krajině, o jejich významu při zmírňování dopadů změny klimatu, o monitoringu mokřadů, spojení s problematikou evropských vodních cest a dalších tématech souvisejících s plněním cílů Strategického plánu Ramsarské úmluvy na období 2016 – 2025.

V úterý měli i účastníci zasedání možnost navštívit a na vlastní oči poznat jeden ze tří moravských mokřadů mezinárodního významu: Litovelské Pomoraví, Poodří nebo Podzemní Punkvu. V průběhu zasedání se uskuteční také dvě doprovodné akce určené veřejnosti. Jednou z nich je výstava fotografií 14 českých mokřadů mezinárodního významu před budovou hejtmanství Olomouckého kraje, která potrvá 3 týdny a jejíž vernisáž byla jednou z akcí při zahájení zasedání. Další akcí s účastí veřejnosti je soutěžní promítání krátkých filmů o mokřadech, které se uskuteční ve čtvrtek 23. 3. od 20h v olomouckém hotelu Clarion. Výherce budou vybírat účastníci zasedání a diváci z řad veřejnosti.

9. evropské regionální zasedání Ramsarské úmluvy bude ukončeno v pátek představením výstupů a závěrů jednání a přijetím doporučení pro šetrné využívání mokřadů v Evropě.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz