Česko – Slovensko: máme před sebou podobné výzvy

Česko – Slovensko: máme před sebou podobné výzvy

Oběhové a odpadové hospodářství, sucho a adaptace na změnu klimatu, kvalita ovzduší a ochrana přírody, to byla hlavní témata v pořadí druhého zasedání česko-slovenské Komise pro spolupráci v ochraně životního prostředí, které se konalo 21. února 2018 v Bratislavě. Zkušenosti si vyměnili jak experti, tak ministři životního prostředí Richard Brabec a László Sólymos.

Společným zájmem je omezení skládkování odpadů. „Aj preto na Slovensku meníme odpadovú politiku, aby sa odpad oplatilo triediť a recyklovať, a tým sme výrazne obmedzili skládkovanie,“ řekl ministr životního prostředí Slovenska László Sólymos. Jeho ministerstvo připravilo zásadní reformu zákonných poplatků za skládkování odpadů, která má vést k větší dynamice nárůstu tříděného sběru a recyklace odpadů.

„Našim nejbližším sousedům zcela rozumíme, ani ČR nestojí o nálepku "skládkovací velmoc". Proto máme teď šest let, abychom i prostřednictvím změny poplatkové politiky udělali tlustou čáru za skládkováním využitelného komunálního odpadu. K tomu zákazu směřujeme ze dvou důvodů. Za prvé jsou tady jasné evropské směrnice s cílem po roce 2035 skládkovat pouze 10 % odpadu i oběhový balíček pro posílení opětovného využití odpadů. A také pro ČR samotnou není přijatelný stav, kdy v roce 2016 zahrabala zhruba 2,5 milionu tun do země. Nechceme si přeci zahrávat s tikajícími ekobombami, nota bene v době klimatické změny,“ uvedl český ministr životního prostředí Richard Brabec.

Český ministr rovněž nabídl svému slovenskému kolegovi zapojení do úspěšné akce „Ukliďme svět“ a v rámci oslav 100. výročí založení republiky navrhl, aby na podzim proběhla akce „Ukliďme Česko - Slovensko“.

V oblasti zlepšování kvality ovzduší ministři vyjádřili zájem pokračovat v opatřeních s cílem účinněji chránit lidské zdraví a životní prostředí. Český ministr prezentoval úspěšný program "kotlíkové dotace", který v Moravskoslezském kraji MŽP ještě letos posílí o další miliardu korun a nově zde umožní i poskytnutí půjčky na předfinancování až do výše 100 % ceny a výměny zdroje. MŽP současně zahájilo jednání s MPSV o možnostech poskytnutí vyšší dotace pro rodiny prokazatelně postižené energetickou chudobou. K zavádění podobného dotačního programu na Slovensku (byť v upravených podobách) by napomohla výměna dobrých zkušeností mezi členskými zeměmi EU prostřednictvím systému „Peer To Peer“. Zároveň se obě země shodly, že by tento nástroj využily také na výměnu zkušeností se zaváděním opatření v dopravě. Slovenští experti pozvali své české kolegy na „Clean Air Dialog“, který ve spolupráci s Evropskou komisí proběhne ve dnech 24. – 25. dubna 2018 v Bratislavě.

Vzhledem k tomu, že sucho je fenoménem, se kterým bojují oba státy, byla dohodnuta pravidelná výměna informací o plnění koncepcí a akčních plánů k tomuto tématu z obou stran, a to v rámci již ustavených pracovních skupin Komise pro hraniční vody. Slovensko se zajímá také o program Dešťovka, který je velmi úspěšným příkladem podpory praktických opatření proti suchu na české straně. Zájem je i o spolupráci při naplňování mezinárodních závazků, jako je Rámec ze Sendai pro snižování rizika katastrof či financování opatření na změnu klimatu.

Experti z obou států si vyměnili rovněž zkušenosti v oblasti EIA či ochrany přírody (např. NATURA 2000 či správy národních parků). Bohatá diskuse ukázala, že státy v řadě případů čelí podobným výzvám, k jejichž řešení používají různé nástroje. Pravidelná výměna zkušeností umožní hledání efektivnějších cest k jejich překonávání. 3. společné zasedání česko-slovenské Komise pro ochranu životního prostředí se uskuteční v příštím roce v ČR.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz