Myslíte na ochranu životního prostředí, kudy chodíte? Sdílejte své zkušenosti a vyhrajte 1000 EUR

Myslíte na ochranu životního prostředí, kudy chodíte? Sdílejte své zkušenosti a vyhrajte 1000 EUR

Jak se dostáváte do práce nebo do školy? Autem, na kole nebo veřejnou dopravou? Naše každodenní chování se odráží na stavu životního prostředí. Je to vaše motivováno snahou o čistší a zdravější prostředí? Zkuste změřit své snahy s ostatními! Přihlaste svůj příspěvek do videosoutěže, kterou vyhlásila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), nejpozději do konce března 2018. Vítězové 4 vyhlášených kategorií budou zveřejněni 5. června 2018.

Videosoutěž s názvem I LIVE GREEN (ŽIJI ZELENĚ), pořádaná EEA a její sítí partnerů, vyzývá Evropany, aby se pochlubili svou tvořivostí a sdíleli konkrétní zkušenosti, kterými přispívají k ochraně životního prostředí. Nejlepší videopříspěvky budou finančně odměněny.

Naše stravovací a nákupní zvyklosti, způsob, jakým se dopravujeme nebo topíme ve svých domovech, a celá řada dalších větších i menších rozhodnutí mají dopad na životní prostředí a naše zdraví.

Ve videosoutěži I LIVE GREEN mohou Evropané prostřednictvím krátkých videopříspěvků prezentovat, jakým způsobem chrání životní prostředí, hlasovat o nejlepší videoklipy a inspirovat ostatní.

I když opatření na ochranu životního prostředí je možné začlenit téměř do všech oblastí našeho života, soutěž I LIVE GREEN se zaměřuje na tato 4 témata:

Udržitelné potraviny

Kvalitní potraviny jsou pro zdravý život zásadní. Výroba potravinových produktů však vyžaduje využívání cenných zdrojů, jako je půda a voda. Jakékoli plýtvání potravinami je proto zároveň plýtváním těmito zdroji. Na půdu a podzemní vody mohou mít navíc dopad pesticidy a hnojiva ze zemědělské činnosti. Jak se snažíte zmírnit dopad vašeho stravování na životní prostředí?

Čistý vzduch

Mnoho hospodářských činností od dopravy po zemědělství uvolňuje do ovzduší znečišťující látky. Užitečné každodenní návyky však mohou přispět ke zlepšení kvality ovzduší, chránit naše zdraví a zkvalitnit nám život. Jak konkrétně přispíváte k čistšímu ovzduší?

Čistá voda

Naše jezera, řeky a moře jsou vystaveny četným tlakům, mimo jiné kvůli změnám klimatu a znečištění způsobenému lidskou činností. V celé řadě evropských regionů převyšuje intenzita využívání zásob podzemní vody rychlost jejich obnovy. Tyto environmentální tlaky mají dopad na přírodu a naše vlastní zdraví. Jak můžeme přispět k zachování čistoty vodních zdrojů a zamezit jejich znečišťování?

Snižování množství odpadu

Nakupované předměty mají často omezenou životnost, ale existují způsoby, jak se vyhnout tomu, aby skončily na skládce. Chtěli byste ostatním předat své chytré příklady opětovného využití, renovace nebo recyklace určitých výrobků?

Ceny pro vítěze

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží finanční ocenění ve výši 1000 EUR. Cena veřejnosti prostřednictvím on-line hlasování je spojena s finanční odměnou ve výši 500 EUR.

Seznamte se s pravidly soutěže a podmínkami účasti na této stránce.

Formulář pro vložení videa do soutěže najdete zde.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz