Ministři životního prostředí z celého světa se sešli v Nairobi. Trápí je znečištění naší planety

Ministři životního prostředí z celého světa se sešli v Nairobi. Trápí je znečištění naší planety

Ode dneška do středy 6. prosince 2017 probíhá v Keni 3. Environmentální shromáždění OSN (United Nations Environment Assembly, UNEA). Ministři životního prostředí se zde schází, aby dospěli k dohodě, jak co nejúčinněji bojovat se světovým znečištěním. Vzhledem k povolebním vyjednáváním v ČR zastupuje na tomto setkání ministra Brabce náměstek Vladislav Smrž, který je také členem jeho předsednictva.

Hlavním tématem UNEA-3, vrcholného orgánu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP [1]), je proto Planeta bez znečištění v jednotlivých složkách životního prostředí. Toto téma dává i rámec rezolucím, které má shromáždění přijmout. Mezi nejdůležitější patří rezoluce o životním prostředí a zdraví, plastovém odpadu v mořích a oceánech nebo o půdě a znečištění ovzduší. Jejich znění je zatím předmětem pracovních jednání. ČR se na jejich vyjednávání podílela při přípravných jednáních, prioritní pro nás budou rezoluce o zdraví a životním prostředí, ovzduší a půdě.

Hlavním politickým výstupem shromáždění bude ministerská deklarace, která doposud nebyla na předchozích zasedáních kvůli neshodám nad jejím zněním přijata. Mezi její největší oponenty patří USA a Čína.

Zástupci východní Evropy se v dnešních ranních hodinách dohodli, že kandidátem na člena předsednictva UNEA na další období bude náměstek MŽP ČR Smrž. Členství v předsednictví znamená jedinečnou možnost utvářet a ovlivňovat témata globální ochrany životního prostředí, která má vliv zejména na EU a tím také na její členské státy. Kandidátem na předsedu UNEA s největší pravděpodobností i budoucím předsedou setkání v roce 2019 bude estonský ministr životního prostředí Siim Kiisler.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz

Poznámky:

[1] UNEP byl založen v r. 1972 Valným shromážděním OSN na základě doporučení první mezinárodní konference o lidském životním prostředí, jež se uskutečnila v červnu 1972 ve Stockholmu. Jeho úkolem je řídit a koordinovat akce na ochranu životního prostředí na globální a regionální úrovni. Pod záštitou UNEP rovněž fungují a sjednávají se důležité mezinárodní smlouvy v oblasti životního prostředí. UNEP sídlí v keňském hlavním městě Nairobi v úřadovně OSN. UNEP je po světě zastoupen šesti regionálními kancelářemi. Regionální kancelář UNEP pro Evropu řídí JUDr. Jan Dusík, MSc., bývalý ministr životního prostředí ČR, který je v současnosti nejvýše postaveným občanem ČR v systému OSN. Na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v červnu 2012 v Riu de Janeiro (tzv. Rio+20) bylo rozhodnuto o dalším posílení role UNEP. Role UNEP jako globální autority mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí, která určuje hlavní směr globální environmentální politiky a podporuje implementaci environmentální dimenze udržitelného rozvoje v rámci systému OSN, byla významně posílena. Zásadní změnou bylo zavedení všeobecného členství v Řídící radě UNEP, a tím vytvoření UNEA, a zajištění stabilních, dostatečných a navýšených finančních zdrojů z řádného rozpočtu OSN a dobrovolných příspěvků.

[2] UNEA-3 představuje jediné globální fórum ministrů životního prostředí a svými jednáními stanovuje směr a náplň mezinárodní správy životního prostředí. Závěry tohoto globálního fóra významně ovlivňují politiky na regionální úrovni, v neposlední řadě také návrhy EU v rámci sdílené pravomoci v oblasti ochrany životního prostředí.