Věstník MŽP ČR právě vychází

 Věstník MŽP ČR právě vychází

Ministerstvo životního prostředí vydává na svých webových stránkách Věstník MŽP ČR, částku 8, jehož obsahem je:

-Dodatek č. 19 ke směrnici MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvímNárodního programu Životní prostředí

-Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvímNárodního programu Životní prostředí (zapracován dodatek č. 19)

-Dodatek č. 20 ke směrnici MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvímNárodního programu Životní prostředí

-Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvímNárodního programu Životní prostředí (zapracován dodatek č. 20)

-Výzva č. 6/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí – Dešťovka (aktualizované znění k 7. 8. 2017)

-Výzva č. 10/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

-Výzva č. 11/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

-Výzva č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

-Výzva č. 13/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

-Výzva č. 13/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí (aktualizované znění k 19. 9. 2017)

-Výzva č. 14/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

-Výzva č. 15/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

-Výzva č. 16/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí.

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.