V Brně se koná zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině

V Brně se koná zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině

Ve dnech 5. – 7. září 2017 se v aule Mendelovy univerzity v Brně koná 19. pracovní zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině, na jehož přípravě se podílí Ministerstvo životního prostředí. Jde o reprezentativní akci s mezinárodní účastí zástupců členských zemí Rady Evropy a odborníků na udržitelnou péči o krajinu.

Evropská úmluva o krajině chápe péči o krajinu jako sdílenou odpovědnost státu a veřejnosti, jako uživatele a správce krajiny. Péče o krajinu se odehrává jak na státní, tak na regionální a lokální úrovni.

Letošní zasedání se věnuje tématu uplatňování principů demokracie a implementace Evropské úmluvy o krajině na lokální úrovni. Mezi zásadní otázky, které letošní zasedání řeší, patří problematika uplatňování demokratických principů v péči o krajinu na místní úrovni. Zejména, jak tento přístup přispívá k zvyšování hodnot krajiny, a tím i ke zvyšování kvality života místních obyvatel.

Česká republika i ostatní státy zapojené do implementace Evropské úmluvy o krajině představily v prvních dnech zasedání množství projektů, které lze považovat za vzorové příklady udržitelné péče o krajinu na místní úrovni. Tyto projekty jsou výsledkem osobního zájmu a nasazení jak odborníků, tak zejména zástupců veřejné správy na místní úrovni, bez kterých nelze konkrétní činnosti v krajině realizovat. Poslední den zasedání proběhne exkurze do Lednicko-valtického areálu, kde budou moci účastníci nejen obdivovat krásy památkově chráněného území UNESCO, ale také jim na tomto příkladu bude představena problematika sdílené péče o toto vzácné území místními starosty a zástupci Biosférické rezervace Dolní Morava.

Setkání se uskuteční v rámci půlročního předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Pořádání pracovních zasedání je jedním z důležitých způsobů naplňování Evropské úmluvy o krajině, která ve svém článku 8 uvádí, že smluvní strany se zavazují spolupracovat na mezinárodní úrovni při zohledňování krajinného rozměru mezinárodních politik a programů. Rada Evropy podporuje tuto spolupráci právě prostřednictvím mezinárodních zasedání věnovaných konkrétním tématům a oblastem implementace Úmluvy. Tato zasedání jsou Radou Evropy a hostitelskými zeměmi organizována pravidelně od roku 2002, poslední se konalo v říjnu 2016 v Arménii.

Více o Evropské úmluvě o krajině najdete zde.

Oficiální stránky Rady Evropy najdete zde.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz