Sucho, změna klimatu a odpady - hlavní témata ministrů životního prostředí ČR a SR

Sucho, změna klimatu a odpady - hlavní témata ministrů životního prostředí ČR a SR

Při společném zasedání vlád České a Slovenské republiky na zámku Lednice se bilaterálně setkali i ministři životního prostředí Richard Brabec a László Sólymos.

Ministři se na jednání shodli, že obě země budou úzce spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti při přípravě a provádění národních strategií nízkouhlíkového rozvoje a adaptace na změnu klimatu, a to zejména s důrazem na hrozící riziko sucha. Ministr Brabec se s jeho rezortním kolegou domluvil na tom, že na základě stávajících platforem rozšíří výměnu informací a sdílení zkušeností při řešení otázek sucha a nedostatku vody.

Velký důraz obě země kladou na balíček k oběhovému hospodářství, který předložila Evropská komise na konci roku 2015. Ministři životního prostředí se shodně vyjádřili, že důležitým příspěvkem k posilování principů oběhového hospodářství je zlepšení situace při nakládání s odpady a obaly v obou zemích.

V oblasti globální klimatické politiky považují obě země za důležité, aby se co nejdříve začaly plnit závazky, které jednotlivé země předložily v rámci Pařížské dohody. Vlády budou spolupracovat při přípravě 23. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které se uskuteční 6. – 17. listopadu 2017 v německém Bonnu.

„Na úrovni EU bude naše pozornost zaměřená na implementaci klimaticko-energetického rámcedo roku 2030 a na co nejrychlejší projednání a uzavření legislativních návrhů z něj vyplývajících,“ dodali ministr Brabec a Sólymos.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz