Věstník MŽP ČR právě vychází

Věstník MŽP ČR právě vychází

Ministerstvo životního prostředí vydává na svých webových stránkách Věstník MŽP ČR, částku 6, jehož obsahem je:

- Dodatek č. 2 k 3. Výzvě MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy,

- Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality.

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.