V Pardubicích otevřeli supermoderní uzel pro veřejnou dopravu. Finance získal i ze švýcarských fondů

V Pardubicích otevřeli supermoderní uzel pro veřejnou dopravu. Finance získal i ze švýcarských fondů

V Pardubicích byl slavnostně otevřen nový terminál pro veřejnou dopravu. Stavba stála celkem 176 milionů korun a peníze na ni šly z velké části z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce. Konkrétně se švýcarské fondy na celkových nákladech na nový terminál podílely částkou přesahující 108 milionů korun.

„Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na tak potřebné stavbě, která obyvatelům Pardubic usnadňuje cestování v jejich městě,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: „Nový terminál zásadním způsobem přispěje ke zkvalitnění veřejné dopravy v Pardubicích. Jde především o lepší přestupní vazbu mezi systémem MHD a regionální i dálkovou železniční dopravou. Významně se zlepší i kvalita zázemí pro cyklisty – napojení cyklostezek, vybudování krytých stojanů a vybudována je také unikátní cyklověž, která nabízí bezpečné uložení pro více než stovku kol, což v souhrnu přispěje ke snížení počtu osobních automobilů ve městě. A to je kromě jiného pro Ministerstvo životního prostředí, které je zprostředkujícím subjektem Programu švýcarsko-české spolupráce, velmi žádaný přínos."

Rekonstrukce pardubického přednádraží začala v říjnu loňského roku. Zhotovitel stavby se zavázal za 180 dní vybudovat v prostoru před budovou hlavního vlakového nádraží moderní multimodální uzel veřejné dopravy. „Kromě díků, které patří stavbařům, musím poděkovat švýcarskému donorovi i oběma partnerům, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu financí, bez jejichž vstřícnosti bychom rekonstrukci nezrealizovali,“ říká náměstek primátora Jan Řehounek, který má na starosti dotační politiku města Pardubice.

Termín výstavby terminálu MHD se podařilo dodržet i přesto, že mrazivá zima výstavbu posunula téměř o dva měsíce. „Projekt se podařilo dovést ke zdárnému konci, a to i přes zpoždění, které způsobily letošní mrazy. Pracovníci stavební firmy však dokázali skluz způsobený nepříznivým počasím dohnat. Pardubice se tak konečně mohou pochlubit důstojnou vstupní bránou do města,“ doplňuje primátor Pardubic Martin Charvát.

Zhruba za půlrok stavebních úprav se prostor před nádražím změnil takřka k nepoznání. Kašna, která se nacházela před vstupem do budovy, byla odstraněna. Na druhou stranu však přibyl přístřešek pro 450 kol a cyklověž, do které se schová až 118 kol. Zprovoznění této věže se chystá během prázdnin. Přemístila se i klidová zóna s vodním prvkem, která byla ze středu dopravního uzlu přesunuta na vhodnější místo.

Stání pro vozy městské hromadné dopravy je po rekonstrukci vybavené moderními informačními systémy, které zajišťují lepší informovanost cestujících. Zásadní změnou oproti původnímu uspořádání je průjezdnost zastávkou v obou směrech. Cestující tak již nemusí při cestování směrem z centra přecházet rušnou Palackého ulici. Dvě světelné tabule informují cestující o odjezdech spojů MHD z jednotlivých stanovišť a případných zpožděních v reálném čase. Novinkou jsou i elektronické jízdní řády s aktuálními odjezdy na jednotlivých stanovištích zastávky Hlavního nádraží.


Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz