Do 10. srpna se můžete přihlásit na mezinárodní vědeckou konferenci Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

Do 10. srpna se můžete přihlásit na mezinárodní vědeckou konferenci Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

Policejní akademie České republiky v Praze, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, Ministerstvem životního prostředí a Svazem vodního hospodářství České republiky, z. s., pořádá ve dnech 20. – 21. září 2017 mezinárodní vědeckou konferenci Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté) - 10 let od přijetí Povodňové směrnice.

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce, rektora Policejní akademie České republiky v Praze Josefa Salače, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslava Ryby, a předsedy představenstva Svazu vodního hospodářství České republiky, z. s. Petra Kubaly.

Konference proběhne v tematických blocích:

· Minulost a zkušenosti s povodněmi – ohlédnutí za významnými povodněmi na území České republiky

· Připravenost České republiky na povodně velkého rozsahu v současných podmínkách

· Povodně optikou místních záležitostí veřejného pořádku

· Implementace Povodňové směrnice v České republice

· Ochrana před povodněmi v České republice

· Obnova území po povodních

· Finanční, mezinárodní a humanitární rozměr povodní

Součástí konference bude i představení nové publikace o povodňové ochraně v České republice.

Místo konání konference: Policejní akademie České republiky v Praze (Lhotecká 559/7, Praha)

Kontaktní e-mail: povodne2017@seznam.cz

Závazné termíny:

· zaslání přihlášky + úhrada účastnického poplatku do 10. srpna 2017;

· zaslání příspěvku (prezentace) do sborníku do 10. září 2017

Další informace jsou dostupné zde.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz