Reakce MŽP na článek v magazínu EURO "Česká slabota. V polovině období je rozdána jen čtvrtina evropských dotací"

Reakce MŽP na článek v magazínu EURO

MŽP se zásadně ohrazuje proti interpretaci výsledků aktuálního čerpání z OPŽP 2014+. Nejenom samotný text redaktora Tramby, ale i vyjádření kolegů z MMR si zaslouží širší přiblížení stavu čerpání OPŽP. Redaktor Tramba totiž staví svá tvrzení o tom, že OPŽP je "z premianta propadlíkem" pouze na základě srovnání objemu schválených peněz skrze právní akt vydání "Rozhodnutí o poskytnutí dotace". A to bez dalšího vysvětlení, které je pro srovnání čerpání mezi jednotlivými programy naprosto klíčové. Reálně jsme totiž v případě OPŽP 2014+ na MŽP přidělili úspěšným příjemcům již více než 22 mld. Kč, tj. více než 31 % alokace celého OPŽP 2014+. To řadí OPŽP mezi 3 absolutní premianty.

MMR ve svých statistikách dlouhodobě porovnává pouze ta čísla, která sice vycházejí z monitorovacího systému MS2014+, ale která jsou značně zkreslená, protože systém MS2014+ nedokáže rozpoznat tzv. "Registrace akce". To je v procesu schvalování dotací v rámci OPŽP vesměs to samé jako vydání tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Tzv. Registrací akce v rámci OPŽP je projekt schválen k financování a peníze jsou tímto aktem projektu přiděleny k financování. Je to úplně stejné, jako když je u ostatních programů vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Monitorovací systém MMR však neumí "Registraci akce" rozpoznat a program OPŽP byl tímto přístupem MMR nejen mediálně poškozován ve vykazování závazků. Proto jsme od dvoufázového přístupu, který je ale podle MŽP daleko efektivnější a transparentnější, ustoupili.

Od letošního roku tak nově schváleným projektům vydáváme již rovnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Většina dosud schválených projektů však ještě dobíhá v režimu dvoufázového schvalování, nejprve tedy Registrace akce a následně Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na reálné čerpání prostředků EU nemá ani jeden přístup žádný vliv, neboť prostředky se vždy začnou čerpat ve všech programech až po vytendrování dodavatele a zahájení vlastní realizace projektu, což nastane v obou případech (Registrace nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace) ve stejné době.

Jak fungovaly oba přístupy v praxi, lze uvést v následujícím příkladu. Jestliže si obec podá např. v programu IROP (MMR) žádost a rekonstrukci komunikace, MMR vydá po schválení žádosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po vytendrování dodavatele pak musí obec požádat MMR o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace – aktualizují se způsobilé náklady a termíny realizace, MMR zkontroluje proběhlé výběrové řízení apod.

V případě OPŽP (MŽP) obec podala žádost na výstavbu kanalizace, po schválení žádosti vydalo MŽP "Registraci akce" a až po vytendrování dodavatele je následně vydáváno Rozhodnutí o poskytnutí dotace – aktualizují se způsobilé náklady a termíny realizace, je zkontrolováno proběhlé výběrové řízení apod. Stav a průběh obou projektů je tedy naprosto totožný, čerpání dotací začne po naprosto shodné době, tzn. až po tendru a nezbytných kontrolách a aktualizacích dat – v případě IROP po změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v případě OPŽP po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Ovšem v případě OPŽP není kvůli dvoufázovému přístupu "Registrace akce" a následně (až po vytendrování zhotovitele) Rozhodnutí o poskytnutí dotace tento projekt započten mezi projekty, kterým je dle systému MMR dotace přidělena, na rozdíl od projektu IROP. Je zjevné, že rozdíl je pouze v "papírovém" vykazování a nereflektuje reálný stav. Výsledky OPŽP jsou statistikami MMR zjevně poškozovány.

V případě OPŽP 2014+ jsme na MŽP přidělili úspěšným příjemcům již více než 22 mld. Kč, tj. více než 31 % alokace celého OPŽP 2014+. To řadí OPŽP mezi 3 absolutní premianty. Navíc kvůli pomalému čerpání, které způsobilo předchozí vedení MŽP i SFŽP máme v období 2014–2020 téměř o polovinu méně peněz a už dnes jsme si naprosto jistí, že nám přidělené prostředky nebudou stačit. Velmi aktivně sledujeme, ze kterých operačních programů budeme moci v následujících letech přesunout prostředky právě do OPŽP.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz