Soukromí zemědělci vnímají riziko vodní eroze pro půdu v ČR, podporují proto protierozní vyhlášku MŽP

Soukromí zemědělci vnímají riziko vodní eroze pro půdu v ČR, podporují proto protierozní vyhlášku MŽP

Zástupci jednotlivých regionálních organizací a členských svazů Asociace soukromého zemědělství ČR se 13. června 2017 sešli v Pelhřimově na 19. Valné hromadě této stavovské organizace. Za Ministerstvo životního prostředí na ní jako host vystoupil náměstek ministra Vladimír Dolejský s příspěvkem k ministerstvem připravované tzv. protierozní vyhlášce, která je právě v mezirezortním připomínkovém řízení ( zde ).

V současnosti lze kvalifikovaně odhadnout, že se potenciálně z českých polí ztrácí asi 21 milionů tun ornice za 1 rok, což představuje finanční škody až 9 mld. Kč. 60% zemědělské půdy je ohroženo vodní erozí, tento fakt bohužel dostává ČR dostává mezi evropskou špičku.

„Protierozní“ vyhláška naplňuje princip kvalitativní ochrany zemědělské půdy před ohrožením vodní erozí. Vyhláška vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, které je v tomto v zásadních bodech s MŽP zcela v souladu, a dalšími partnery jako VÚMOP,v.v.i., ČHMÚ, SPÚ. Jejím cílem je řešit nepřijatelné a dlouhodobě neřešené erozní události na velkých plochách a nastavit postupného snižování přípustné míry erozního ohrožení půd," uvedl náměstek ministra Vladimír Dolejský. Účastníky Valné hromady ASZ mimo jiné informoval o tom, že aktuální text vyhlášky, se neliší od pracovních tezí, jejichž obsah byl v průběhu tvorby vyhlášky se soukromými zemědělci konzultován.

Valná hromada ústy svého předsedy Josefa Stehlíka se shodla na potřebnosti účinnosti této vyhlášky (předpokládané k 1. 1. 2018). Otázky ze strany zemědělců vyvolala pouze obava z případné administrativní zátěže, kterou s sebou vyhláška může přinést. Pro zemědělce vyhláška přináší potřebu evidence osevních postupů a použité agrotechniky.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz