Na MŽP proběhl seminář k hodnocení ČR v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a polychlorovanými bifenyly

Na MŽP proběhl seminář k hodnocení ČR v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a polychlorovanými bifenyly

Na MŽP proběhl seminář o nebezpečných odpadech a problematice polychlorovaných bifenylů (PCB), který se uskutečnil v rámci studie zpracovávané pro Evropskou komisi. Semináře se zúčastnil zástupce Evropské komise a přes 40 odborníků ze státní správy, firem a průmyslových svazů České republiky.

Projekt Evropské komise [1] navázal na studii EK z roku 2015, která hodnotila nakládání s nebezpečnými odpady ve všech členských státech EU s podrobnějším zaměřením na 10 zemí. V rámci aktuálního projektu se analyzuje situace v oblasti nakládání s PCB ve 14 členských státech EU včetně České republiky. Cílem studie je podrobně popsat situaci, identifikovat nedostatky, ale zároveň vyzdvihnout i příklady dobré praxe. Proběhlý seminář se zaměřil na předběžná zjištění, která experti z Evropské komise a konzultačních společností navrhli pro Českou republiku.

Souhrnně Evropská komise předběžně hodnotí odpadové hospodářství, systém kontrol, datové a informační zdroje Ministerstva životního prostředí v ČR velmi dobře. Konečné výstupy obou studií budou představeny koncem roku 2017 na společném jednání v Bruselu.

Evropskou komisi na semináři reprezentoval Gunther Wolff (GŘ Životní prostředí) a zhodnotil evropský legislativní rámec týkající se nebezpečných odpadů a polychlorovaných bifenylů (PCB). Jaromír Manhart a Jan Maršák z odboru odpadů MŽP informovali o legislativě nebezpečných odpadů a PCB, o nakládání s nebezpečnými odpady, úspěších v oblasti PCB v ČR a strategických dokumentech pro obě zmíněné oblasti. Petra Zapletálková z agentury CENIA představila způsob shromažďování a zpracovávání dat o nebezpečných odpadech prostřednictvím informačních systémů MŽP (ISOH, ISPOP, SEKM, NIKM). Bärbel Birnstengel, konzultantka EK, zhodnotila předběžná zjištění k České republice a vyzvedla existující příklady dobré praxe, především komplexní přístup k informacím za oblast odpadů na webových portálech Ministerstva životního prostředí, aktivní činnosti České inspekce životního prostředí v kontrole, sankcích a celkovém fungování informačních systémů MŽP.

Pro Českou republiku experti Evropské komise navrhli několik doporučení pro nebezpečné odpady i PCB. Jedná se např. o důraz na sjednocování přístupu krajských úřadů, povolování mobilních zařízení, možnost zjišťování PCB v tzv. otevřených aplikacích a opakovaně byla zmíněna statistika produkce nebezpečných odpadů ve spojení s řešením otázky dvojího vykazování dat o odpadovém hospodářství. Podle sdělení EK nemá tento problém pouze Česká republika.

Poznámky:

[1] Projekt EK má název „Support to selected Member States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States' performance“.


Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz