Zajímá vás projekt MALSEMUSCHEL? Přijďte na konferenci

Zajímá vás projekt MALSEMUSCHEL? Přijďte na konferenci

V příštím týdnu odstartuje v jižních Čechách konference k projektu MALSEMUSCHEL - Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční v povodí Malše.

Mezinárodní česko-rakouský projekt na záchranu perlorodky říční v hraničním povodí Malše, je jednou z možností, jak poznat aktuální stav povodí, jeho půdní a vegetační poměry, identifikovat největší rizika a podpořit šetrný způsob přírodě blízkého hospodaření. Zachováním nebo obnovením původních biotopů perlorodky říční, která je spolehlivým indikátorem čisté vody s kvalitou vody pitné, můžeme aktivně přispět k podpoře trvale udržitelného rozvoje krajiny a k záchraně či obnovení pestrého genofondu tohoto povodí.

Ministerstvo životního prostředí si vás dovoluje pozvat na úvodní konferenci k projektu MALSEMUSCHEL - Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše. Konference se uskuteční v úterý 13. června 2017 v kinosále v jihočeské Kaplici od 13 hodin.

Konference je určena veřejnosti, subjektům hospodařícím nebo jinak ovlivňujícím přirozený biotop perlorodky v území hraničního toku řeky Malše od pramene v rakouském Sandlu až po obec Rychnov nad Malší, ale i odborníkům, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti, nebo je dané téma jakkoliv zajímá. Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika, celkové náklady činí téměř 45 mil korun, projekt je plánován do konce roku 2020.

Program konference (PDF, 358 kB)

Více informací k celému projektu i konferenci najdete zde.

A také tady.

Pokud máte o účast na konferenci zájem, zaregistrujte se, prosím, na e-mailu: Zdenka.Herova@mzp.cz

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz