Upozornění MŽP: Pozor na oranžové petúnie. Na evropském trhu se vyskytují geneticky modifikované sazenice. Zahrádkářům postih nehrozí, obchodníci s GMO však mohou dostat pokutu až 500 000 Kč

Upozornění MŽP: Pozor na oranžové petúnie. Na evropském trhu se vyskytují geneticky modifikované sazenice. Zahrádkářům postih nehrozí, obchodníci s GMO však mohou dostat pokutu až 500 000 Kč

Ministerstvo životního prostředí jako správní úřad podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty upozorňuje na možný výskyt nepovolených geneticky modifikovaných organismů (GMO) na našem trhu. Jde o geneticky modifikované petúnie převážně s oranžovými květy. V příloze uvádíme obchodní názvy odrůd, u kterých byla v různých členských státech EU k dnešnímu datu potvrzena přítomnost genetické modifikace.

Je třeba zdůraznit, že v případě geneticky modifikovaných petúnií nehrozí podle odborníků žádné riziko pro zdraví ani pro životní prostředí. Jde pouze o barevnou modifikaci květů. Tyto rostliny tedy nejsou významným ohrožením pro přírodu v ČR. Petúnie jsou letničky, které nepřežijí zimu, a není známo, že by se křížily s nějakým podobným rostlinným druhem vyskytujícím se v České republice. Fyzickým osobám, tj. například zahrádkářům, kteří pouze pěstují GM petúnie, ale neobchodují s nimi, pokuty nehrozí. Ovšem uvádění nepovolených GMO na trh zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty zakazuje. Obchodníkům a prodejcům může ČIŽP uložit pokutu až 500 000 Kč.

Poté, co MŽP obdrželo informace o GM petúniích prostřednictvím Evropské komise, neprodleně podalo České inspekci životního prostředí podnět k prošetření, zda se tyto rostliny nevyskytují i na českém trhu. Zároveň jsme kontaktovali Národní referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., kde již provádějí analýzy podezřelých rostlin.

Geneticky modifikované petúnie musí být neprodleně staženy z trhu a nesmí být dále vysazovány. MŽP doporučuje zahrádkářům rostliny s obchodními názvy uvedenými v příloze a další podobně zbarvené petúnie zkompostovat.

  • GM druhy petúnií (PDF, 98 kB)
  • Kontakt pro více informací:
    Tiskové oddělení MŽP
    Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
    E-mail: tiskove@mzp.cz