MŽP zve na veletrh NATUR EXPO BRNO 2017. Přijďte 11. - 14. 5. 2017 konzultovat dotační programy MŽP na boj se suchem

MŽP zve na veletrh NATUR EXPO BRNO 2017. Přijďte 11. - 14. 5. 2017 konzultovat dotační programy MŽP na boj se suchem

Přijďte konzultovat dotační programy, které má Ministerstvo životního prostředí připravené na boj se suchem. 11. - 14. 5. 2017 budou odborníci z ministerstva a jeho resortních organizací na veletrhu NATUR EXPO BRNO radit veřejnosti, jak a na co přesně lze dotaci získat.

MŽP bude ve svém informačním stánku spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, ČHMÚ, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou inspekcí životního prostředí nebo Českou geologickou službou prezentovat aktuální projekty i strategie zaměřené na boj s klimatickou změnou, zejména pak se suchem. Jedná se především o nový pilotní program pro domácnosti Dešťovka, který se zaměřuje nejen na hospodaření s dešťovou vodou a kde příjem žádostí začne už 29. května 2017.

Veletrhu se ve čtvrtek 11. května zúčastní také ministr životního prostředí Richard Brabec. Ministr navštíví stánek MŽP, kde budou probíhat konzultace nejen k Dešťovce, ale také k možnostem, jak a na jaká opatření v oblasti adaptace na sucho a klimatickou změnu lze získat dotace z Operačního programu Životní prostředí nebo z programu Nová zelená úsporám. Na veletrhu zazní řada zajímavých přednášek na aktuální témata spojená s klimatickou změnou a suchem: mimo jiné například o rebilanci zásob podzemních vod, národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu, ochraně zemědělské půdy proti erozi ad.

Program MŽP na veletrhu NATUR EXPO BRNO:

čtvrtek, 11. 5. 2017, místo konání: Pavilon F, centrální expozice

10.00 – Financování péče o přírodu a krajinu z OPŽP 2014–2020 (Jiří Nyklíček, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

10.30 – Rebilance zásob podzemních vod (Eva Kryštofová, Česká geologická společnost)

11.00 – Předpovědi počasí a jejich využití (Petr Munster, Český hydromeorologický ústav, pobočka Brno)

12.00 – Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (Linda Franková, MŽP)

15.30 – Nedostatek vody v naší krajině jako bezpečnostní riziko (Jaroslav Rožnovský, Český hydromeorologický ústav, pobočka Brno)

pátek, 12. 5. 2017, místo konání: Pavilon F, centrální expozice

16:30 – Protierozní ochrana zemědělské půdy v kontextu změny klimatu (Michal Kotus, MŽP)

Kompletní program celého veletrhu je k dispozici zde.