Zpřístupněné jeskyně ČR jsou od dubna v plném provozu

Zpřístupněné jeskyně ČR jsou od dubna v plném provozu

Každoročně zpřístupněné jeskyně v ČR navštíví přes půl milionu turistů z domova i zahraničí. V roce 2016 vzrostla návštěvnost všech jeskyní zhruba o 8 %. Správa jeskyní České republiky pečuje o čtrnáct zpřístupněných jeskyní, které se nacházejí v podzemí Čech, Moravy a Slezska. Všechny jsou součástmi zvláště chráněných území podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Jeskyně jsou také často vyhledávaným objektem filmařů pro natáčení pohádek, dokumentárních pořadů, nezřídka jsou i důstojným prostředím kulturních akcí. Informace o vstupném do zpřístupněných jeskyní, včetně otevíracích dob jsou k dispozici zde.

Otevírací doby

Od 1. dubna jsou otevřeny všechny zpřístupněné jeskyně kromě Jeskyně Na Turoldu, která otevírá 15. dubna 2017. Zimující netopýři mají přednost před turisty a otevření se tak posunulo až po jejich probuzení. V letošní sezóně nejsou plánována žádná omezení návštěvnického provozu. Investiční akce zatím skončily otevřením nové provozní budovy Punkevních jeskyní v minulém roce a tak by měla návštěvníky očekávat poklidná sezóna. Připravovaná expozice „Mladečské jeskyně – příroda a člověk“ návštěvní provoz v hlavní sezóně nenaruší, převážná část instalací exponátů se uskuteční mimo návštěvní hodiny a v září a v říjnu tohoto roku.

Novinky pro návštěvníky

Expozice „Jeskyně a lidé“ je soustředěna ve čtyřech jeskyních Moravského krasu. Návštěvníci mají možnost si ji prohlédnout v Jeskyni Kůlna ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, v Jeskyni Balcarka, v Kateřinské jeskyni a hlavní část v Jeskyni Výpustek.

Ročenka Zpřístupněné jeskyně ČR

Souhrnné, podrobné a zajímavé informace o historii i současnosti jeskyní, články a fotografie z pracovních i volnočasových aktivit pracovníků vedení i všech správ jeskyní SJ ČR poskytnou vydávané ročenky, jejíž elektronickou formu mohou zájemci vyhledat na stránkách www.caves.cz v odkazu O nás/Ročenka.

Všech čtrnáct zpřístupněných jeskyní je připraveno poskytnout návštěvníkům v letošní sezóně co nejpříjemnější prostředí, bohaté zážitky, kvalitní služby a informace i praktické ukázky k doplnění znalostí a vědomostí o historii i současnosti našeho krásného a vzácného přírodního podzemí.

Kontakt pro média:

Dominika Pospíšilová
tiskové oddělení MŽP
Tel.: +420 602 656 403
E-mail: dominika.pospisilova@mzp.cz