Reakce MŽP a SFŽP ČR na brífink radního Středočeského kraje Michalika

Reakce MŽP a SFŽP ČR na brífink radního Středočeského kraje Michalika

Z brífinku radního Středočeského kraje Michalika, který mimo jiné vysílala ČT24 v 11:37 (v archivu ČT24), vyplývá, že MŽP neumožnilo kraji při doplňkové výzvě 1. vlny kotlíkových dotací změnit systém podávání žádostí, a proto museli lidé stát v chladném počasí ve frontách a někteří začali s místem ve frontě obchodovat apod., což ale neodpovídá pravdě. Už jenom fakt, že jiné kraje běžně už v 1. vlně přijímaly žádosti o dotace elektronicky, to dokazuje.

Elektronický příjem žádostí už v 1. vlně, která aktuálně dobíhá, umožnily občanům kraje Královehradecký, Jihočeský, Jihomoravský, Plzeňský a u doplňkových výzev se k tomuto komfortnějšímu způsobu podání žádostí přiklonily i kraje Zlínský a Moravskoslezský. Pro 2. vlnu kotlíkových dotací, kterou MŽP vyhlásilo v letos březnu, už elektronický příjem avizují téměř všechny kraje. Radní navíc v souvislosti s frontami před úřadem osočuje i Státní fond životního prostředí ČR. Ředitel Fondu Valdman ale jakýkoliv zákaz týkající se formy podání žádostí vylučuje.

„Za Fond rozhodně odmítáme, že bychom Středočeskému kraji cokoliv zakazovali. Kraj se nás pouze telefonicky dotazoval, zda může omezit počet žádostí podávaných jednou osobou na 5 ks, na což jsme mu odpověděli, že je to zcela v jeho režii. Losování jako takové je ze své povahy aktem nepřezkoumatelným, nemá proto v čerpání veřejných prostředků žádné místo. Pokud má pan radní v úmyslu zavést do kotlíkových dotací losování, je potřeba upozornit na neblahou praxi tzv. losovaček, kdy i za účasti některých notářů probíhal ve výběrových řízeních právě systém založený na netransparentnosti a korupci. Stálo by za to se dozvědět, jakým způsobem by pan radní zajistil, aby všichni losovaní měli garantovánu možnost ověření losovacího zařízení, včetně účasti na losování,“ doplňuje ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.