CITES: Od soboty začnou platit nová pravidla pro chovatele papoušků žako a zpracovatele dřeva ze vzácných dřevin

CITES: Od soboty začnou platit nová pravidla pro chovatele papoušků žako a zpracovatele dřeva ze vzácných dřevin

Od 4. února 2017 vstoupí v platnost nařízení Komise (EU) č. 2017/160 [1], které reguluje vnitro i mimounijní obchod s ohroženými druhy. Z hlediska změny režimu nakládání a možností obchodování s exempláři chráněných druhů je pro ČR podstatné především zařazení žaka šedého (Psittacus erithacus) do nejpřísnější ochrany CITES (příloha A) a rovněž zařazení některých vzácných dřevin nově do kategorie přísnější ochrany (příloha B).

Populace papouška žaka šedého ve volné přírodě vlivem nelegálního obchodu a ničení jeho přirozených biotopů poklesla od roku 1990 o více než 90 %. Proto se ho státy Úmluvy CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) rozhodly v loňském roce zařadit do nejpřísnější ochrany CITES. Více zde.

Pro žaka šedého začíná tak platit nová registrační povinnost a všichni jeho vlastníci či dlouhodobí držitelé jsou povinni si jej nechat zaregistrovat u místně příslušného krajského úřadu (v případě Prahy na Magistrátu hl. města Prahy), ve lhůtě do 30 dní. Komu se nepodaří dodržet tuto lhůtu, vystaví se riziku postihu od České inspekce životního prostředí. Ta může ve správním řízení uložit pokutu, případně může i papouška zabavit.

Všichni papoušci tohoto druhu budou muset být nově označeni pevným nesnímatelným kroužkem se speciálním kódem nebo mikročipem. Jejich majitelé je budou muset přihlásit u krajského úřadu nebo na pražském magistrátu a doložit, odkud je získali. Krajské úřady jsou s novou povinností seznámeny a na na novou povinnost připraveny. Nová povinnost se může dotknout několika tisíců majitelů a chovatelů tohoto druhu papoušků. Registrace exemplářů na úřadech bude zdarma.

Podrobnější informace k registraci, vydávání výjimek ze zákazu obchodních činností a vývozu žaků do třetích zemí jsou k dispozici zde.

Papoušky žako také nebude možné volně prodávat. V případech komerčního nakládání s exempláři žaka v rámci Evropské unie bude nyní třeba pro tento účel získat od stejných úřadů potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností. Vývoz žaků do třetích zemí (mimo EU) může být uskutečněn pouze na základě vývozního povolení CITES, které vydává Ministerstvo životního prostředí.

V souvislosti se zařazením některých vzácných dřevin jako je palisandr (Dalbergia spp.), bubinga (Guibourtia spp.) či křídlok (Pterocarpus erinaceus) do přílohy B (příloha CITES II) je třeba, aby zpracovatelé dřeva z těchto dřevin, tedy např. výrobci hudebních nástrojů nebo nábytku, při mezinárodním obchodu, ať už se dřevem nebo nejrůznějšími výrobky ze dřeva daných chráněných dřevin, měli vždy povolení CITES k jejich dovozu či vývozu, které vydává Ministerstvo životního prostředí. Ke zpřísnění podmínek dochází v důsledku zvýšení ochrany tropických dřevin. Zároveň ale novela nařízení pamatuje i na hudebníky, kteří cestují s nástroji z těchto vzácných dřevin, proto nebude omezen nekomerční přesun exemplářů z uvedeného dřeva u zásilek do 10 kg.

Podrobnější informace k podávání žádostí o povolení CITES, stejně tak jako přehled platné legislativy a úplné znění příloh k CITES lze získat na stránkách MŽP k CITES nebo dotazem na e-mailové adrese cites@mzp.cz.

Poznámky:

[1] Odkaz na nařízení Komise (EU) č. 2017/160.

Autor fota: Milan Bartl, AOPK ČR

Kontakty pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz