Vysočina má svůj národní geopark

Vysočina má svůj národní geopark

Dnes převzal v Konírně Státního zámku Telč starosta města Telč a předseda svazku Mikroregion Telčsko Roman Fabeš z rukou ministra životního prostředí Richarda Brabce certifikát Národní geopark Vysočina. O nový národní geopark se bude starat Mikroregion Telčsko, ale pomáhat mu přitom budou četné instituce činné v oblasti vzdělávání, výzkumu, péče o přírodní a kulturní dědictví, udržitelného cestovního ruchu, tradičních řemesel a tradic v regionu Javořické vrchoviny.

„Na geoparcích, tedy i na čerstvém Národním geoparku Vysočina, oceňuji především iniciativu místních lidí, díky nimž se mohou tato přírodně bohatá území rozvíjet. To oni si uvědomují výjimečnost a hodnotu lokality, ve které žijí. A nejlépe vědí, že je třeba toto území chránit a starat se o ně, aby bylo zachováno i budoucím generacím, “ konstatoval ministr Brabec.

Národní geopark Vysočina je území v jihozápadní části kraje Vysočina, velmi zhruba ohraničitelné Počátkami, Telčí a Batelovem. Jeho největšími lákadly jsou Míchova skála, lomy v Mrákotíně a Vanově, přírodní rezervace Štamberk se zříceninou hradu a kamenným mořem, rašeliniště Zhejral a hrad Roštejn s okolím. Vedou tudy naučné i zážitkové trasy.

„Je to značka kvality, která zviditelňuje náš už tak zajímavý region o další kvalitu, a to geologickou. Doposud tato oblast nebyla prezentována a využívána pro potřeby turistického ruchu. Mikroregion připravuje v geoparku programy pro veřejnost i pro školy. O návštěvníky by se výhledově měli starat »geoprůvodci«,“ řekl Roman Fabeš.

„Národní geoparky usilují o zvyšování povědomí o významu geologické rozmanitosti a různorodosti tvarosloví terénu pro živou přírodu i kulturní rozmanitost a prosazují svou vlastní činností ochranu přírodního a kulturního dědictví, environmentální osvětu a také příklady dobré praxe v udržitelném cestovním ruchu,“ vysvětluje předsedkyně Rady národních geoparků Martina Pásková. „Značka“ národní geopark formálně potvrzuje zodpovědný vztah místních obyvatel ke krajině, ve které žijí. Vznik geoparků ve světě se datuje od roku 2000, kdy existovaly pouze 4 evropské geoparky. Od té doby se počet Globálních geoparků UNESCO rozrostl na 120 lokalit po celém světě.

„V České republice máme v současnosti osm národních geoparků, kromě nově certifikovaného NG Vysočina to jsou NG Český ráj, který je zároveň Globálním geoparkem UNESCO, dále NG Egeria, NG Železné hory, NG GeoLoci, NG Kraj Blanických rytířů, NG Podbeskydí a NG Ralsko. Existují také 4 kandidátské geoparky: Geopark Joachima Barranda, Geopark Vysočina, Geopark Broumovsko a Geopark Jeseníky. Certifikát národní geopark je nutné vždy po čtyřech letech znovu obhájit,“ doplňuje předsedkyně Pásková.

Geoparky vyprávějí tisíce, miliony až miliardy let starý příběh planety Země a popisují geologické procesy, které ji tvarovaly. Odkrývají nejen pradávnou historii naší planety a s ní spojené důkazy minulých geologických a klimatických změn, ale zároveň informují místní obyvatele i návštěvníky o současných hrozbách a výzvách globálních změn probíhajících v krajině. Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím Rady národních geoparků, ve spolupráci s dalšími ministerstvy a příslušnými institucemi usiluje o vytváření příznivých podmínek pro vznik a rozvoj geoparků v České republice.

Více na oficiálních stránkách MŽP a také ČGS.

Kontakt pro další informace: předsedkyně Rady národních geoparků Martina Pásková, martina.paskova@mzp.cz.

Kontakty pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz