Reakce MŽP na článek serveru EURO.cz: Za netřídění odpadu rozhodně 100tisícová pokuta nehrozí

Reakce MŽP na článek serveru EURO.cz: Za netřídění odpadu rozhodně 100tisícová pokuta nehrozí

Titulek (Netřídíte odpadky? Hrozí vám až stotisícová pokuta) i obsah celého článku, který dnes vyšel na serveru Euro, je naprosto nesmyslný, přehnaný a zároveň nepravdivý.

Návrh nového zákona o odpadech obsahuje ustanovení o povinném třídění odpadu u fyzických osob, ovšem nezavádí v tomto ohledu nějaké nové povinnosti s ohledem na současný stav legislativy i praxe. Stejně tak se pokuty za znečišťování životního prostředí i ohrožování lidského zdraví výrazně neliší od současné výše sankcí, které mohou být podle přestupkového zákona až 125 tisíc korun při opakovaném porušení obecní vyhlášky, která občanům ukládá povinnost třídit odpad. Celý článek jen bulvárně informuje o něčem, co není žádnou novinkou. Vytrhuje z kontextu novely zákona ustanovení o třídění a zároveň absolutně nereflektuje správní právo, podle kterého nemůže při netřídění odpadu, tak, jak ho uvádí Euro "papír do modrého, PET lahve do žlutého, zbytky jídla do dalšího", správní úřad vyměřit maximální výši pokuty. Správní úřady totiž vždy přestupek posuzují a musí se při určování výše pokuty řídit závažností jednání toho, kdo legislativu porušuje.

Netřídění obalů, jakými jsou mj. papír, plasty nebo sklo, nepředstavuje velmi závažné ohrožení životního prostředí a zdraví lidí, proto ani nemůže být pokutováno maximální výší sankce 100 tisíc korun. Tato sankce musí mít ale velký rozsah, protože porušení daného ustanovení může spočívat v mnohem závažnějším jednání, než je vhození PET lahve do špatného kontejneru. Takovým fatálním jednáním je např. nakládání s nebezpečnými odpady, případně jejich směšování s dalšími odpady nebo látkami či zakládání černých skládek. To může vést k velmi závažnému poškození lidského zdraví nebo životního prostředí, které dle návrhu zákona může být pokutováno zmíněnou vysokou stotisícovou částkou.

Legislativní rada vlády spolu s MŽP aktuálně zpřesňuje znění zákona. V tuto chvíli není takové tvrzení pravdivé už jen pro fakt, že se jedná o pracovní verzi zákona, která doznává postupných změn.

Kontakty pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz