Reakce MŽP: Metodika serveru Hlídač smluv je prapodivná, očerňuje i ty, kteří důsledně dodržují zákony

Reakce MŽP: Metodika serveru Hlídač smluv je prapodivná, očerňuje i ty, kteří důsledně dodržují zákony

Ministerstvo životního prostředí se ohrazuje vůči opakovaným vyjádřením provozovatele serveru Hlídač smluv Michala Bláhy v médiích, týkajících se počtu a hodnoty zveřejněných smluv, které MŽP vkládá do registru smluv. Ministerstvo životního prostředí dle povinnosti vyplývající ze zákona od 1. 7. 2016 důsledně zveřejňuje všechny nově uzavřené smlouvy nad 50 tisíc Kč (bez DPH), které uzavře s dodavatelskými subjekty. To, že jejich hodnota celkově nedosahuje určité korunové hodnoty nebo nedosahuje počtu jako u ostatních ministerstev, nebo dokonce nedosahuje nějaké výše v porovnání s celkovým rozpočtem MŽP, neznamená, že by ministerstvo mělo být dle přímého vyjádření Michala Bláhy, citovaného včera v Deníku (více zde), ostudné, nedodržovalo by zákon nebo by snad mělo něco tajit.

Taková logika provozovatele serveru a tak i zjevně jeho metodika hodnocení je naprosto scestná a očerňuje (zřejmě nejen) Ministerstvo životního prostředí. Konečný rozpočet Ministerstva životního prostředí je tvořen z více než 95 % tzv. transfery, tedy prostředky, které se v průběhu roku převádí subjektům, které získají dotaci v různých dotačních titulech MŽP (např. Nová zelená úsporám, OPŽP atp.). Zde smlouvu nahrazuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které se do registru smluv ovšem nezadává. Po odečtení těchto prostředků a dále prostředků na mzdy zaměstnanců se rozpočet MŽP na jeho provoz sníží na 1,6 mld. Kč. MŽP v roce 2016 zveřejnilo všechny smlouvy, tak jak mu ukládá zákon, v hodnotě přes 200 mil. Kč. To je přes 12 % provozního rozpočtu MŽP. Zároveň je nutné upozornit, že do registru se vkládají nově uzavřené smlouvy. Hodnocení opět naprosto nereflektuje fakt, že některé smlouvy mohou být na úřadech uzavřené z předchozích let na delší časové období. Odmítáme tak tvrzení provozovatele serveru a vyzýváme média, aby referovala o pravdivých skutečnostech a nemátla veřejnost zcela nepravdivými údaji.

Kontakty pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz