Cyklus seminářů k chytrému hospodaření s vodou v obcích pokračuje. Rozeběhne se od poloviny listopadu v 6 krajských městech a mj. poradí, jak na domovní čistírny odpadních vod, srážkovou vodu nebo opuštěné vrty

Cyklus seminářů k chytrému hospodaření s vodou v obcích pokračuje. Rozeběhne se od poloviny listopadu v 6 krajských městech a mj. poradí, jak na domovní čistírny odpadních vod, srážkovou vodu nebo opuštěné vrty

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR navazuje na úspěšnou sérii seminářů, na nichž se již na 500 zástupců zejména menších obcí seznámilo s principy efektivního hospodaření s vodou i možnostmi čerpat dotace na projekty, které hospodaření s vodou zlepšují. Tentokrát semináře poradí i s tím, jak a kde budovat domovní čistírny odpadních vod, jak na obnovu zeleně, realizaci vodních prvků v intravilánu nebo na likvidaci nepotřebných vrtů.

Nová série půldenních vzdělávacích seminářů, které nesou název „Chytré obce – hospodaření s vodou“, startuje 14. listopadu v Praze v budově Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí. Pokračovat bude v budovách krajských úřadů v Českých Budějovicích (21. 11.), Brně (22. 11. / Nová radnice), Hradci Králové (24. 11.), Plzni (30. 11.) a Ostravě (5. 12.).

„Pořádní těchto seminářů se nám velmi osvědčilo. Vynaložené úsilí se vrací ve zlepšování povědomí o tom, jak správně přistupovat k hospodaření se srážkovou i odpadní vodou, jak předcházet povodním a zároveň i chránit zásoby vody pro případ dlouhotrvajícího sucha. Předpokládáme, že zástupci obcí a měst ocení zejména informace k nové výzvě z NPŽP, zaměřené na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, o kterou je rekordní zájem,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nově připravené vzdělávací semináře navazují na sérii seminářů z letošního jara, ty se soustředily se na nové inovativní a efektivní způsoby hospodaření s vodou.

„Semináře poradí, kde a jak budovat domovní čistírny odpadních vod [1], jak zajistit dostatečné zdroje pitné vody [2] i jak správně hospodařit se srážkovou vodou a zamezit tak vzniku ničivých povodní [3]. Právě v těchto oblastech totiž nyní mohou obce, včetně těch nejmenších, a města žádat o podporu z Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Program jsme navíc obohatili i o tematiku likvidace nepotřebných vrtů [4], s nimiž se potýká nejedna obec a město v České republice“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Na seminářích bude řeč i o protipovodňových opatřeních prostřednictvím obnovy, výstavby, rekonstrukce či modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně. Doplňujícím tématem budou projekty zakládání a obnovy veřejné zeleně a doprovodných vodních prvků v intravilánu, na které je možné žádat o dotaci v desáté výzvě Národního programu Životní prostředí do konce února příštího roku [5].

„Pro účastníky seminářů máme nachystány veskrze praktické informace o nabídce dotací z Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Určitý čas máme vyhrazen i pro individuální konzultace nad konkrétními projekty žadatelů o dotace," upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Vstup na seminář je pro registrované zdarma, zájemci se mohou registrovat na na tomto odkazu. V případě dotazů pište na seminare@sfzp.cz.

Pozvánka na semináře (PDF, 125 kB)

Poznámky:

[1] Na tato opatření je otevřena výzva č. 11 v Národním programu Životní prostředí na tomto odkazu.

[2] Na tato opatření je otevřena výzva č. 8 v Národním programu Životní prostředí na tomto odkazu.

[3] Na tato opatření je otevřena výzva č. 45 v Operačním programu Životní prostředí na tomto odkazu.

[4] Na tato opatření je otevřena výzva č. 12 v Národním programu Životní prostředí na tomto odkazu.

[5] Podrobné informace k této výzvě jsou dostupné na tomto odkazu.

Kontakty pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Lucie Früblingová
samostatné oddělení komunikace SFŽP ČR
Tel.: +420 733 142 625
E-mail: komunikace@sfzp.cz