Víte, jak chutná víno se "syslí známkou“? Podpořte dobrou věc svatomartinskou degustací

Víte, jak chutná víno se

Během letošního listopadu se naskytne dobrá příležitost ochutnat ve Velkých Pavlovicích na jižní Moravě nebo v Praze skvělé víno a tím podpořit jeden ohrožený druh v ČR i vinaře, kteří na svých vinicích hospodaří způsobem umožňující život dnes už vzácným syslům.

Zlatá známka od MŽP a společnosti Alka Wildlife představuje jedinečné ocenění vinařů, kteří pro sysly na svých vinicích mj. zatravňují pásy mezi révou na vinicích. Na následujících akcích se bude degustovat i prodávat víno se syslí známkou, povídat o syslovi a o ocenění.

Ochutnávka ve Velkých Pavlovicích 12. 11. 2016.

Ochutnávka v Praze 24. 11. 2016.

Program udělování speciálních zlatých známek se syslem vinařům cílí na kriticky ohrožený druh sysla, jehož populace za posledních 60 let klesla v ČR téměř o 90 %. Dnes se jeho výskyt odhaduje na 4500–5000 jedinců přibližně na 35 lokalitách. Rapidní pokles výskytu tohoto hlodavce, který na vinicích a zatravněných plochách neškodí, signalizuje rovněž mizení celého jednoho ekosystému z naší krajiny. V roce 2008 byl přijat Ministerstvem životního prostředí Záchranný program sysla obecného v ČR. Vinařská podpora zatravňování pásů mezi révou na vinicích představuje pro populaci sysla v ČR nový potenciál. S ohledem na tento způsob hospodaření, kdy vinař rovněž nepoužívá chemické prostředky na hubení hlodavců a umožnuje na svých vinicích život tomuto dnes ohroženému drobnému hlodavci, je udělována „syslí známka“ na lahve s vínem i na dveře sklepů. Vše o udělování známek „Sysli na vinici“ najdete na

této internetové adrese.

Příčinou prudkého poklesu populace sysla v ČR, ale i v celé Evropě, jsou především změny v zemědělském hospodaření, které zničily jeho přirozené prostředí: často kosené či pasené trávníky. Do budoucna mohou mít zásadní význam pro záchranu tohoto druhu u nás vinice jižní Moravy. Vinice se zatravněnými a udržovanými mezipásy představují totiž vhodné náhradní a přesto přirozené prostředí pro sysla. Jde o rozlehlé a spojené plochy, které jsou z pohledu sysla ideálním prostředím, kde může nerušeně pobývat a postupně se rozmnožovat.