Zástupci obce, JM kraje, ČGS a MŽP se dohodli na dalších krocích, které mají uspíšit možné otevření silnice a čerpání dotace

Zástupci obce, JM kraje, ČGS a MŽP se dohodli na dalších krocích, které mají uspíšit možné otevření silnice a čerpání dotace

Dnes na Krajském úřadě Jihomoravského kraje proběhlo pracovní jednání zástupců obce Dolní Věstonice, České geologické služby, Jihomoravského kraje a Ministerstva životního prostředí k technickému řešení a dalšímu postupu ve věci zajištění sanace sesuvů svahů v katastru Dolních Věstonic i souvisejícímu obnovení provozu na silnici č.III/42117.

ČGS v brzké době vydá expertní zprávu k možnému zprovoznění dlouhodobě uzavřené silnice mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem i s případnými podmínkami, za nichž by bylo možné silnici (byť omezeně) otevřít. Zpráva vzniká na základě zářijového monitoringu ČGS stavu komunikace po průjezdech těžké techniky a bude formulována tak, aby byla využitelná pro vydání rozhodnutí Městského úřadu v Mikulově.

Ještě v průběhu tohoto týdne proběhne schůzka zástupců ČGS s projektantem projektu na sanaci svahů s tím, že zúčastněné strany budou společně hledat průniky mezi opatřeními navrženými v projektové dokumentaci a řešeními, která doporučuje ČGS. Na základě nalezené shody budou provedeny změny v dokumentaci projektu a obec zažádá o jeho registraci v rámci zmíněného podprogramu MŽP. Ministerstvo je stále připraveno zahájit úspěšnou administraci podprogramu a uvolnit vyčleněné prostředky. Jejich celková výše jen otázkou úpravy dokumentace projektu obce Dolní Věstonice dané do souladu s podmínkami dotačního titulu a doporučeními České geologické služby.

Původní podklady předložené obcí Dolní Věstonice byly podle odborného posouzení MŽP neadekvátní a zbytečně rozsáhlé. Nahlášené škody lze sanovat za podstatně menších finančních nákladů, než ve výši 167 milionů, o něž obec žádala.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz