Reakce MŽP na nepravdivé informace redaktora Barocha k řediteli ČIŽP zveřejněné v on-line deníku Týden

Reakce MŽP na nepravdivé informace redaktora Barocha k řediteli ČIŽP zveřejněné v on-line deníku Týden

Redaktor Pavel Baroch ve svém úterním článku na tyden.cz zveřejnil zcela nepravdivé informace, které se týkají ředitele České inspekce životního prostředí a okolností jeho jmenování do funkce. Pan Baroch text opět zveřejnil, aniž by si u zúčastněných stran ověřil fakta. Výsledkem je článek plný nesmyslů a nepravdivých informací.

MŽP v následujícím textu uvádí na pravou míru většinu zveřejněných informací v Týdnu:

Z článku Pavla Barocha: Resortní právníci ale nejspíš nepřečetli Postráneckého verdikt až na poslední osmadvacátou stránku. Poslední větou totiž Postránecký jednoznačně říká, že Geuss coby ředitel inspekce končí. Postráneckého formule přesně zní: "Dnem nabytí právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu, tj. doručením účastníkům řízení, přestává být účastník řízení č.1 (Geuss - pozn. aut.) ředitelem ČIŽP."

Reakce MŽP: Uvedená formulace je obsažená v odůvodnění – tedy v tzv. nevýrokové části rozhodnutí náměstka ministra vnitra pro státní službu Postráneckého. Rozhodnutí se týká a je mířeno na výběrové řízení na post ředitele ČIŽP podle služebního zákona, které vyústilo 18. ledna ve znovujmenování současného ředitele ČIŽP Erika Geusse do této funkce. Pokud náměstek Postránecký uvádí ve svém výkladu, „že účastník řízení č. 1 přestává být ředitelem," tak je zjevné, že náměstek ministra vnitra tak uvádí v souvislosti s výběrovým řízením dle služebního zákona a se jmenováním ředitele ze dne 18. ledna. Dokud nebude vybrán ředitel ve výběrovém řízení dle služebního zákona, zůstává tak ve funkci dosavadní ředitel, a tím je právě Erik Geuss. O tomto postupu informovali Ministerstvo vnitra zástupci MŽP.

Z článku Pavla Barocha: Když na konci roku 2014 jmenoval ministr životního prostředí Richard Brabec ředitelem České inspekce životního prostředí Erika Geusse, nový šéf záhy provedl rozsáhlou personální čistku. Odešlo například pět z deseti oblastních ředitelů nebo podstatná část právníků v pražské centrále inspekce. Mnozí z odvolaných pracovníků inspekce jsou přitom přesvědčeni, že jejich výpovědi byly neoprávněné, protiprávní a někteří se bezprostředně poté, co museli ze svých funkcí odejít, rozhodli bránit u soudu. A nyní chtějí využít i aktuálního Postráneckého rozhodnutí o Geussově sesazení z čela inspekce. Pokud by uspěli, stát by jim musel vyplatit ušlou mzdu, což mohou být stovky tisíc korun. Teoreticky se ovšem může stát i to, že budou po státu požadovat navrácení milionů firmy, kterým inspekce pod vedením nezákonně jmenovaného ředitele Geusse udělila pokuty za znečištění životního prostředí.

Reakce MŽP: V žádném případě se nejednalo o personální čistku. Z deseti oblastních ředitelů byli odvoláni čtyři, jeden odešel na vlastní žádost. Odvoláním navíc neskončil jejich pracovní poměr, 4 z nich pokračovali v pracovním poměru na inspekci. Odchody některých právníků se týkaly pouze ústředí – ředitelství ČIŽP a vyplývaly výhradně z vlastních rozhodnutí/žádostí odcházejících zaměstnanců. Žádné personální změny nebyly navázány na služební zákon. Jednalo se o změny týkající se pracovních poměrů zaměstnanců ČIŽP. Navíc, a to je podstatné, personální změny prokazatelně neměly negativní dopad na fungování či kvalitu dozorové činnosti prováděné ČIŽP. Zaměstnanců ve vedoucích pozicích je na ČIŽP 81, takže změna několika z nich toto ani ovlivnit nemohla.

Strašení hrozbou milionových částek, které by stát měl vracet, je nepochopitelným výplodem pana redaktora. Navíc je v přímém rozporu s předmětným rozhodnutím náměstka Postráneckého, které v bodě III jasně konstatuje právní závaznost a kontinuitu všech rozhodovacích aktů ředitele ČIŽP až do právní moci tohoto rozhodnutí, (tj. do 22. 8. 2016). Navíc ředitel ČIŽP sám o sobě o žádných milionových pokutách nerozhoduje. Ty jsou ukládány na základě řádně vedených správních řízení, vedených inspektory ČIŽP.

Z článku Pavla Barocha: Geuss teď navíc organizuje výběrová řízení na obsazení významných míst na inspekci. Všichni neúspěšní zájemci nyní budou moci soutěž napadnout - právě kvůli tomu, že byl Geuss od počátku svého jmenování v čele inspekce nezákonně.

Reakce MŽP: Výběrová řízení na tzv. „přesoutěžení“ vedoucích zaměstnanců vyplývají ze služebního zákona, nikoli z rozhodnutí šéfa inspekce. Musela být vypsána do 30. 6. 2016. Všechna rozhodnutí ředitele Geusse i v personálních otázkách jsou platná a to nejméně do doby, než se rozhodnutí náměstka Postráneckého stalo pravomocným (22. 8. 2016), což potvrdil sám náměstek ministra vnitra ve svém předmětném rozhodnutí. Z důvodu předběžné opatrnosti po tomto datu bude nyní záležitosti státní služby na ČIŽP organizovat státní tajemník v MŽP Jan Landa.

Z článku Pavla Barocha: Šéf resortu Brabec usadil Geusse do křesla ředitele inspekce v prosinci 2014 podle "starého" zákoníku práce, přestože v tu dobu se měl řídit už novým zákonem o státní službě, na což upozorňovalo i usnesení vlády, jejímž je Brabec členem.

Reakce MŽP: Výběrové řízení na ředitele ČIŽP v roce 2014 probíhalo zcela otevřeným způsobem v září – říjnu 2014, mělo 27 účastníků a probíhalo před pětičlennou komisí. Tedy žádné „usazení do křesla“, ale otevřený výběr z uchazečů. Řízení bylo ukončeno v říjnu, jmenování Erika Geusse ředitelem je datováno 14.11.2014 a proběhlo zcela v souladu se zákonem o ČIŽP a zákoníkem práce. Informace týkající se podrobností postupu podle služebního zákona byla vládou schválena až 22. 12. 2014, tedy více než 6 týdnů po jmenování ředitele ČIŽP a 3 týdny po jeho faktickém nástupu do čela úřadu. Není tedy jasné, jak se ministr Brabec mohl tímto vládním materiálem řídit v době jmenování ředitele ČIŽP v listopadu 2014, aniž by cestoval v čase.

Z článku Pavla Barocha: Ministr Brabec přitom jako všichni ostatní ministři dostal podle Postráneckého několik dní před jmenováním Geusse do čela inspekce dopis z ministerstva vnitra s upozorněním, že už platí nový služební zákon. Jenže Brabec se toho nedržel a Geusse uvedl do ředitelské funkce ještě podle starého zákoníku práce.

Reakce MŽP: Metodický pokyn, o kterém je zde zřejmě hovořeno, se stal závazným až s účinností zákona o státní službě. Žádný jiný dopis z Ministerstva vnitra na MŽP doručen nebyl.

Závěrem si nemůžeme odpustit krátký komentář k titulku článku. Funkce „ředitel od ANO“, jak zaznívá v titulku článku Pavla Barocha, ve státní správě neexistuje. Navíc ředitel Geuss není a nikdy nebyl členem žádné strany. Spojení s ANO je tak zcela účelově využito ke zdánlivému zatraktivnění článku.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz