Ptáci online: Sledujte záběry z „chytré ptačí budky“ na budově MŽP

Ptáci online: Sledujte záběry z „chytré ptačí budky“ na budově MŽP

Od pondělí 6. června může veřejnost na internetu sledovat hnízdění ptáků, konkrétně sýkory koňadry, v budce umístěné na budově Ministerstva životního prostředí. Po úspěšném zahnízdění páru sýkor se tak MŽP zapojilo do projektu České zemědělské univerzity Ptáci online, který byl mj. představen také v pořadu ČT Zázraky přírody (23. 5. 2016 zde).

„Druhů volně žijících ptáků v krajině ubývá. V absolutních číslech to je pokles o miliony jedinců oproti stavu například před 30 lety. Zejména v případě ptáků zemědělské krajiny je úbytek za poslední desetiletí výrazný. U těch činí dokonce 30 % [1]. Mohou za to změny v krajině, nevhodné hospodaření a podstatný je také nedostatek vhodných podmínek pro hnízdění, což lze sledovat zejména v lidských sídlech a v krajině, výrazněji ovlivněné člověkem. Základem úspěšné ochrany takto ubývajících druhů je dostatek informací a rovněž zájem široké veřejnosti o tuto problematiku. Právě z tohoto důvodu zahájila Fakulta životního prostředí ČZU vědecko-vzdělávací projekt Ptáci online,“ vysvětluje Jan Šíma z oddělení druhové ochrany MŽP.

Cílem projektu je popularizovat ochranu ptáků v blízkosti lidských sídel, jejich hnízdění, včetně jeho monitoringu, s využitím speciálního technického zařízení tzv. „chytré ptačí budky“. Projekt s mottem věda lidem – lidé pro vědu se zaměřuje jak na osvětu pro širokou veřejnost, tak na získání cenných informací využitelných pro vědecké účely a praktickou ochranu ptáků v České republice. „Do projektu se zapojila již řada škol a jiných organizací. Zejména pro děti ve školách představuje sledování online záběrů z ptačí budky zajímavou formu výuky o přírodě. Speciální budky s kamerami sledujícími nepřetržitě hnízdění ptáků mají například aktuálně nainstalované v Praze, Městci Králové, Světlé nad Sázavou, Týnci nad Vltavou, Mělníku, Náchodě, Mníšku pod Brdy, Slaném a dalších městech,“ doplňuje Jan Šíma.

Ministerstvo životního prostředí tuto aktivitu velmi vítá, proto se rozhodlo do projektu aktivně zapojit. Na budově MŽP byla instalována tzv. „chytrá ptačí budka“. Po několika týdnech ji obsadila sýkora koňadra, která má v tuto chvíli 7 vajec. Po instalaci speciální videokamery a technickém zabezpečení přenosu dat i jejich sdílení lze nyní do budky nahlížet. Veřejnost má tak nyní možnost sledovat hnízdění ptáků prostřednictvím záznamů na internetových stránkách projektu, záběry z budky na MŽP jsou konkrétně na této webové stránce. Na zmíněném odkazu jsou také podrobnější informace o projektu, včetně toho, jak se do něj aktivně zapojit. Dále je zde možné shlédnout záznamy z dalších hnízd po celé ČR.

V následujících dnech se v budce umístěné na střeše budovy MŽP v pražských Vršovicích očekává líhnutí mláďat, formou videozáznamů tak bude možné den za dnem pozorovat vývoj mláďat v hnízdě až do doby, kdy se rozlétnou do okolí.

Poznámky:

[1] Viz index běžných druhů ptáků ve Zprávě o životním prostředí za rok 2014.


Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz

Fotogalerie