Reakce MŽP a SFŽP na informace o údajně nevyhovujícím kotli na seznamu doporučených výrobků pro tzv. kotlíkové dotace

Reakce MŽP a SFŽP na informace o údajně nevyhovujícím kotli na seznamu doporučených výrobků pro tzv. kotlíkové dotace

Státní fond životního prostředí ČR prověřil všechny kotle uvedené v tzv. seznamu výrobků a technologií (SVT) a prozatím nebylo potvrzeno, že by nějaký kotel nesplňoval podmínky programu. Stávající seznam výrobků a technologií obsahuje k dnešnímu dni celkem 386 zapsaných kotlů na tuhá paliva.

S jedním z výrobců (a aktuálně posledním) řešíme doložení dalších dokladů k prokázání splnění všech podmínek (zejména emisní třídy a ekodesignu) programu z nezávislé zkušebny. U kotle tohoto výrobce zadal Státní fond životního prostředí ČR u brněnského Strojírenského zkušebního ústavu provedení ověření splnění podmínek programu. Výsledky provedené zkoušky v brněnské zkušebně byly však v některých ukazatelích odlišné od údajů dodaných výrobcem, jehož kotel certifikovala Evropskou unií autorizovaná zkušebna v zahraničí. Jelikož oba výsledky byly provedeny oprávněnými nezávislými zkušebnami, které jsou z pohledu EU rovnocenné, čekáme nyní na zpracování a doložení dalšího nezávislého posudku ze zahraniční zkušebny, který poslouží jako arbitrážní.

V tuto chvíli je tak předčasné spekulovat o tom, zda se některá podezření potvrdí či nikoliv. Nicméně MŽP má spolu se SFŽP pro případ, že by se prokázalo, že nějaký kotel podmínkám nevyhovuje, připravené postupy, jak zajistit případnou výměnu kotlů bez nutnosti vracet poskytnutou dotační podporu zpět. Zároveň je postup v maximálně možné míře vstřícný a komfortní k občanům, kteří si v dobré víře pořídili kotel ze seznamu výrobků a technologií, u kterého se později ukázalo, že nesplňuje podmínky programu.

Dotčený případ nemůže v žádném případě narušit věrohodnost dotačního programu, v podezření je pouze 1 výrobek z 386 zapsaných. Naopak se ukazuje, že Seznam výrobků a technologií plní na trhu s kotli jakousi „samoregulační“ funkci a některé výrobky jsme díky nesplnění parametrů na seznam vůbec nezapsali. V případě podezření na neplnění podmínek některým z výrobků jsme schopni takové kotle identifikovat, důkladněji je prověřit a na výsledky pak reagovat.

Pokud by výrobek neplnil podmínky uvedení na trh v ČR, nejen tedy podmínky programu – tzv. ekodesign, je na místě řešení ve spolupráci s ČOI, se kterou jsme samozřejmě v kontaktu.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Lucie Früblingová
samostatné oddělení komunikace SFŽP ČR
Tel.: +420 267 994 150
E-mail: komunikace@sfzp.cz